Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Przyporządkowanie
Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956-1990
Seria: Materiały administracyjne
Podseria: Departament Techniki
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Departamentu Techniki MSW za okres od 16-01-1974 r. do 27-07-1990 r.
Opis: Teczka zawiera następujące zarządzenia: nr 1 z dn. 16-01-1974 r. w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń służbowych Departamentu Techniki MSW zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 2a, Bielany i Podchorążych; nr 41/75 z dn. 23-06-1975 r. w spr. powołania z dn. 01-06-1975 r. Wydziału T przy Departamencie Techniki MSW; nr 2/77 z dn. 28-01-1977 r. w spr. zasad planowania i realizacji służbowych wyjazdów pracowników Departamentu Techniki MSW na zagraniczne imprezy naukowo-techniczne; nr 100/79 z dn. 15-10-1979 r. w spr. ustalania zasad gospodarowania sprzętem techniki operacyjnej; nr 7/ZW/80 z dn. 25-02-1980 r. w spr. powołania Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci i stempli używanych w Wydziałach i Samodzielnych Sekcjach Departamentu Techniki MSW; nr 9/82 z dn. 06-04-1982 r. w spr. zasad powielania dokumentów w Departamencie Techniki MSW; nr 3/83 z dn. 07-02-1983 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych w Departamencie Techniki MSW; nr 0031/83 z dn. 27-04-1983 r. w spr. stosowania bezprzewodowych urządzeń techniki operacyjnej w Wydziałach i Sekcjach T Komend Wojewódzkich MO; nr 0041/83 z dn. 17-06-1983 r. w spr. opracowywania, redagowania i wydawania „Biuletynu T.O.” na wewnętrzne potrzeby Departamentu Techniki MSW; nr 7/84 z dn. 23-02-1984 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Departamencie Techniki MSW; nr 29/84 z dn. 11-05-1984 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych w Departamencie Techniki; nr 44/84 z dn. 04-07-1984 r. w spr. zasad powielania dokumentów w Dep. Techniki; nr 66/84 z dn. 28-08-1984 r. dot. organizacji czasu pracy w Dep. Techniki; nr 77/84 z dn. 29-09-1984 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki; nr 108/84 z dn. 11-12-1984 r. w sprawie okresowego przeglądu kadrowego za 1984 r; nr 94/85 z dn. 06-11-1985 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za rok 1985 r; nr 1/86 z dn. 13-01-1986 r. w spr. powołania Komisji w Wydz. Departamentu Techniki MSW do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej za rok 1985; nr 02/86 z dn. 13-01-1986 r. w spr. powołania Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji w Dep. Techniki; nr 6/86 z dn. 28-01-1986 r. w spr. trybu odbioru sprzętu i narzędzi; nr 16/86 z dn. 20-03-1986 r. w spr. kontroli ewidencji i stanu faktycznego znaczków rozpoznawczych służby wywiadowczej MO będących w dyspozycji Dep. Techniki; nr 75/86 z dn. 30-07-1986 r. w spr. przeglądu struktur i stanowisk pracy w rsw; nr 107/86 z dn. 11-11-1986 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów Dep. Techniki MSW za 1986 r; nr 108/86 z dn. 11-11-1986 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym oraz sposobu zabezpieczania maszyn biurowych będących w dyspozycji Departamentu Techniki MSW; nr 1/87 z dn. 15-01-1987 r. z dn. 15-01-1987 r. w spr. powołania Komisji w Wydz. Departamentu Techniki MSW do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej za rok 1986r; nr 9/87 z dn. 12-03-1987 r. w spr. używania pieczęci i stempli w jednostkach org. rsw; nr 105/87 z dn. 24-11-1987 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów Dep. Techniki za rok 1987 r; nr 3/88 z dn. 25-01-1988 r. w spr. powołania Komisji w Wydz. Departamentu Techniki MSW do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej za rok 1987 r; nr 77/88 z dn. 06-09-1988 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki MSW; nr 113/88 z dn. 28-11-1988 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów Dep. Techniki za rok 1988 r; nr 115/88 z dn. 05-12-1988 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli gospodarki funduszem operacyjnym w Dep. Techniki MSW; nr 1/89 z dn. 17-01-1989 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Dep. Techniki; nr 2/89 z dn. 07-02-1989 r. w spr. zasad powielania dokumentów w Dep. Techniki; nr 3/89 z dn. 07-02-1989 r. dot. powołania komisji do oceny i kwalifikacji warunków służby jako szkodliwych dla zdrowia; nr 11/89 z dn. 31-03-1989 r. w spr. powołania Komisji w Wydz. Dep. Techniki do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej za 1989 r; nr 12/89 z dn. 31-03-1989 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych w Wydz. Dep. Techniki MSW; nr 122/89 z dn. 31-10-1989 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za lata 1988-89 w Dep. Techniki; nr 147/89 z dn. 07-01-1989 r. w spr. przeprowadzenia w Wydz. Inspekcji i Analiz Dep. Techniki kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz zgodności faktycznego stanu dokumentów ze stanem ewidencyjnym za 1989 r; nr 2/90 z dn. 22-01-1990 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia restrukturyzacji Dep. Techniki MSW; nr 52/90 z dn. 27-07-1990 r. w spr. wprowadzenia nowych struktur w rsw; nr 049/85 z dn. 08-07-1985 r. w spr. organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi w rsw; Instrukcje Dyrektora Departamentu Techniki: nr 001/80 z dn. 18-05-1980 r. w spr. zasad ewidencji i kontroli sprzętu specjalnego stosowanego w PP, PT, PTG, PDF i TP; nr 02/80 z dn. 28-05-1980 r. w spr. ewidencjonowania zamówień i materiałów uzyskanych z podsłuchu pokojowego PP, podsłuchu telefonicznego PT, telegraficznego PTG, podglądu i dokumentacji telegraficznej PDF oraz tajnego przeszukania TP; nr 003/80 z dn. 04-09-1980 r. dla ekip delegowanych przez Departament Techniki MSW do zabezpieczenia placówek dyplomatycznych i przedstawicielstw PRL za granicą przed penetracją obcych służb specjalnych; nr 01/85 z dn. 15-04-1985 r. w spr. ewidencjonowania zamówień i materiałów uzyskanych z podsłuchu pokojowego PP, podsłuchu telefonicznego PT, podsłuchu telegraficznego PTG, podglądu i dokumentacji fotograficznej PDF oraz tajnego przeszukania TP; Zasady planowania i realizacji rozwoju techniki operacyjnej w Departamencie Techniki MSW, 1980 r; Rozkaz nr 1/87 Dyrektora Departamentu Techniki MSW z dn. 21-12-1987 r. dot. udzielenia pochwały funkcjonariuszom Departamentu Techniki MSW; Rozkaz nr 1 z dn. 07-10-1989 r. Dyrektora Departamentu Techniki MSW dot. wyróżnienia wzorowych funkcjonariuszy; Decyzja nr 18/88 z dn. 02-09-1988 r. Dyrektora Departamentu Finansów i Gospodarki Materiałowo-Technicznej MSW w spr. używania prywatnych samochodów do celów służbowych w rsw.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1974
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 001032/22
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 238/57
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Z/001032/22
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony