Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Przyporządkowanie
Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956-1990
Seria: Materiały administracyjne
Podseria: Departament Techniki
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenia wewnętrzne, rozkaz oraz decyzje Dyrektora oraz Naczelników Wydziałów Departamentu Techniki MSW z lat 1985-1990.
Opis: Teczka zawiera zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Departamentu Techniki MSW: nr 3/85 z dn. 01-03-1985 r. zm. zarządzenie w sprawie powołania komisji i kwalifikacji warunków służby jako uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w Dep. Techniki; nr 4/85 z dn. 25-03-1985 r. w spr. upoważnienia osób do podpisywania szyfrogramów oraz udzielania upoważnienia do odbioru i zapoznania się z treścią szyfrogramów; nr 28/85 z dn. 27-05-1985 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów Dep. Techniki; nr 29/85 z dn. 10-06-1985 r. w spr. przeszkolenia funkcjonariuszy SB i MO z zakresu ustaw o szczególnej odpowiedzialności karnej; nr 31/85 z dn. 14-06-1985 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w rocznym programie doskonalenia zawodowego pracowników Dep. Techniki; nr 33/85 z dn. 20-06-1985 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów dla funkcjonariuszy z zakresu ustaw o szczególnej odpowiedzialności karnej; nr 0092/85 z dn. 30-10-1985 r. w spr. opracowania, redagowania i wydawania „Biuletynu T.O.” na wewnętrzne potrzeby Departamentu Techniki; nr 94/85 z dn. 06-11-1985 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za rok 1985; nr 96/85 z dn. 19-11-1985 r. zm. zarządzenie w sprawie powołania Komisji do badania stwierdzonych przypadków utrzymywania kontaktów przez funkcjonariuszy Departamentu Techniki z osobami przebywającymi lub zamieszkałymi w krajach kapitalistycznych; nr 97/85 z dn. 21-11-1985 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu kwaterunkowego w jednostkach organizacyjnych centrali MSW; nr 4/85 z dn. 23-09-1985 r. w celu dokonania wybrakowania oraz zniszczenia kaset magnetofonowych zużytych w trakcie eksploatacji w Wydz. I Dep. Techniki MSW; nr 5/85 z dn. 08-11-1985 r. Naczelnika Wydziału XIII Departamentu Techniki MSW w spr. dokonania zniszczenia starych wzorów pieczęci; nr 3/85 z dn. 08-07-1985 r. w spr. powołania komisji dot. zużycia materiałów jednorazowego użycia; nr 2/85 z dn. 16-10-1985 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów Wydziałów Dep. Techniki MSW; nr 1/86 z dn. 13-01-1986 r. w spr. powołania Komisji w Wydziałach Dep. Techniki MSW do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej za 1985 r; nr 02/86 z dn. 13-01-1986 r. w spr. powołania Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji w Dep. Techniki MSW; nr 6/86 z dn. 28-01-1986 r. w spr. trybu i odbioru narzędzi; nr 8/86 z dn. 11-02-1986 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej; 019/86 z dn. 17-04-1986 r. w spr. powołania komisji brakującej; nr 45/86 z dn. 28-05-1986 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów pracowników Dep. Techniki; nr 49/86 z dn. 13-06-1986 r. w spr. zaginięcia maszyny do pisania; nr 78/86 z dn. 20-08-1986 r. w spr. powołania nieetatowych inspektorów ochrony przeciwpożarowej; nr 103/86 z dn. 24-10-1986 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli gospodarki funduszem operac; nr 107/86 z dn. 11-11-1986 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów Dep. Techniki MSW; nr 108/86 z dn. 11-11-1986 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności stanu ewid. ze stanem faktycznym; nr 001/86 z dn. 02-01-1986 r. Naczelnika Wydz. I Dep. Techniki MSW w celu dokonania inwentaryzacji w szatni operacyjnej i mieszkań konspiracyjnych Wydz. I Dep. Techniki; nr 4/86 z dn 01-10-1986 r. w celu dokonania wybrakowania oraz zniszczenia sprzętu i narzędzi zużytych; nr 2/86 z dn. 25-06-1986 r. Naczelnika Wydz. II Dep. Techniki w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu technicznego; nr 1/86 z dn. 29-01-1986 r. Naczelnika Wydz. XIII Dep. Techniki dot. powierzenia kierownictwa Zespołem Ogólnym Wydz. XIII kpt. Ewie Stąpel-Kolanowskiej; nr 1/87 z dn. 15-01-1987 r. w spr. powołania Komisji w Wydz. Dep. Techniki do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej; nr 9/87 z dn. 12-03-1987 r. w spr. dokonania spisu pieczęci i stempli; nr 14/87 z dn. 03-04-1987 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej; nr 17/87 z dn. 21-04-1987 r. w spr. przekazywania sprzętu i materiałów technicznych; nr 42/87 z dn. 30-04-1987 r. zm. zarządzenie w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 48/87 z dn. 11-06-1987 r. w spr. przeprowadzenia egzaminów z zakresu wiedzy politycznej; nr 72 z dn. 04-09-1987 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzania rozmów z funkcjonariuszami zajmującymi likwidowane stanowiska etatowe; nr 73/87 z dn. 07-09-1987 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za lata 1986-1987; nr 105/87 z dn. 24-11-1987 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów; nr 109/87 z dn. 07-11-1987 r. w spr. kontaktów funkcjonariuszy resortu z osobami przebywającymi w b. krajach kapitalistycznych; nr 111/87 z dn. 11-12-1987 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli gospodarki funduszem operacyjnym; nr 2/87 z dn. 19-09-1987 r. dot. postępowania dyscyplinarnego wobec Tadeusza Maraszkiewicza; nr 2/87 z dn. 14-10-1987 r. Naczelnika Wydziału II Dep. Techniki MSW w celu wyjaśnienia zarzutów wobec chor. Grażyny Gajuś; nr 3/87 z dn. 02-02-1987 r. Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej; nr 4/87 z dn. 26-03-1987 r. w spr. dokonania spisu pieczęci i stempli; nr 1/87 z dn. 31-01-1987 r. Naczelnika Wydziału VI Dep. Techniki MSW w spr. kontroli tajemnicy państwowej i służbowej; nr 2/87 z dn. 16-03-1987 r. Naczelnika Wydziału VI Dep. Techniki MSW w spr. dokonania spisu pieczęci i stempli; nr 1/87 z dn. 30-01-1987 r. Naczelnika Wydziału VII Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 1/87 z dn. 19-01-1987 r. Naczelnika Wydziału I Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 2/87 z dn. 16-03-1987 r. Naczelnika Wydziału IX Dep. Techniki MSW w spr. dokonania spisu pieczęci i stempli; nr 4/87 z dn. 07-09-1987 r. Naczelnika Wydziału XIII Dep. Techniki MSW w spr. powierzenia stanowiska kierowniczego Zespołu Transportu Wydziału XIII por. Krzysztofowi Misztalowi; nr 5/87 z dn. 07-09-1987 r. Naczelnika Wydziału XIII Dep. Techniki MSW w spr. powierzenia kierowania zespołem planistyczno-obronnym ppłk. Ryszardowi Moskalewiczowi; nr 3/88 z dn. 25-01-1988 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 04/88 z dn. 16-01-1988 r. w spr. powołania Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji; nr 40/88 z dn. 01-06-1988 r. w spr. przeprowadzenia sprawdzianów z zakresu wiedzy politycznej; nr 43/88 z dn. 20-06-1988 r. w spr. powołania komisji do rozpatrzenia odwołania szer. Wandy Bieleckiej; nr 77/88 z dn. 06-09-1988 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 77/88 z dn. 06-09-1988 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 113/88 z dn. 28-11-1988 r. w spr. przeprowadzenia kontroli pracy sekretariatów; nr 1/88 z dn. 25-01-1988 r. w zw. z odwołaniem ppłk. Tadeusza Więcha; nr 2/88z dn. 30-01-1988 r. Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 03/88 z dn. 06-04-1988 r. Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW w spr. wybrakowania sprzętu i materiałów; nr 1/88 z dn. 02-02-1988 r. Naczelnika Wydziału VI Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 2/88 z dn. 31-03-1988 r. Naczelnika Wydziału VI Dep. Techniki MSW w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w Bibliotece Technicznej Dep. Techniki; nr 1/88 z dn. 31-01-1988 r. Naczelnika Wydziału IX Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 1/88 z dn. 01-03-1988 r. w spr. powierzenia kierowania Zespołem Kadrowym Wydziału XIII chor. Hannie Stradowskiej; nr 1/89 z dn. 17-01-1989 r. w spr. organizacji i zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy; nr 2/89 z dn. 07-02-1989 r. w spr. powielania dokumentów; nr 3/89 z dn. 07-02-1989 r. w spr. powołania komisji do oceny i kwalifikacji warunków służby jako szkodliwych dla zdrowa; nr 7/98 z dn. 08-03-1989 r. w spr. inwentaryzacji składników majątkowych w Wydz. IV Dep. Techniki; nr 11/89 z dn. 31-03-1989 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 51/89 z dn. 07-06-1989 r. w spr. przeprowadzenia sprawdzianów z zakresu wiedzy politycznej i umiejętności zawodowych; nr 122/89 z dn. 31-10-1989 r. w spr. okresowego przeglądu kadrowego za lata 1988-1989; nr 3/89 z dn. 27-12-1989 r. Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW dot. wybrakowania i upłynnienia zbędnego sprzętu i materiałów; nr 002/89 z dn. 14-06-1989 r. Naczelnika Wydziału I Dep. Techniki MSW w spr. inwentaryzacji w szatni operacyjnej i mieszkaniach konspiracyjnych Wydz. I; nr 1/89 z dn. 02-03-1989 r. Naczelnika Wydziału XIII Dep. Techniki MSW w spr. powierzenia obowiązków w zakresie kierowania Zespołem Finansowym Wydz. XIII; nr 2/89 z dn. 04-04-1989 r. Naczelnika Wydziału VI Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 1/89 z dn. 13-04-1989 r. Naczelnika Wydziału IX Dep. Techniki MSW w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;nr 2/89 z dn. 04-04-1989 r. Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej; nr 1/89 z dn. 05-01-1989 r. Naczelnika Wydziału V Dep. Techniki MSW w spr. dokonania wybrakowania i upłynnienia zbędnego sprzętu; nr 2/90 z dn. 22-01-1990 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia restrukturyzacji Dep. Techniki; . nr 43/90 z dn. 30-05-1990 r. w spr. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dot. zaginięcia kluczy i kradzieży w pok. 1821; nr 52/90 z dn. 27-07-1990 r. w spr. wprowadzenia nowych struktur w rsw; Decyzja Dyrektora Dep. Techniki z dn. 18-07-1987 r. dot. wyjazdów zagranicznych; nr 1/88 z dn. 06-01-1988 r. w spr. zmiany Decyzji nr 2/87 z dn. 19-09-1987 r; Rozkaz nr 1 z dn. 07-10-1989 r. Dyrektora Departamentu Techniki MSW dot. przyznania wyróżnień funkcjonariuszom Departamentu Techniki.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 001032/10
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 238/9
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): IPN BU Z/001032/10
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony