Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Marian Chojnowski
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór druków ulotnych, komunikatów i odezw związkowych z lat 1980-1989
Opis: Jednostka zawiera: protokół z porozumienia z dn. 22-08-1980 r. pomiędzy przedstawicielami Komitetów Strajkowych oraz delegatów załóg przedsiębiorstw budowlanych, a przedstawicielem Komisji Rządowej w osobie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Aleksandrem Szerwentke przy udziale dyrektorów departamentów oraz dyrektorów przedsiębiorstw, postulaty Komitetów Strajkowych oraz delegatów załóg Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, GPIE, GPIP, Kokoszki, Inżynieria Miejska, PUSB, GPIS, „Elektromontaż”; apel o rozpoczęcie rozmów przedstawicieli rządu z MKS; Informator kursu dla działaczy NSZZ „Solidarność”, wyd. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Warszawski, Warszawa 1981; Wystąpienie delegata na Miejską Konferencję Partyjną w Gdyni w dn. 16-05-1981 r.; Apel do funkcjonariuszy MO z dn. 10-03-1981 r.; Grudzień 1970 r. – relacje; List otwarty „Na co czekasz Lechu???”; Krukowski Stanisław, O społecznym projekcie ordynacji wyborczej; Informacja wywieszona dn. 05-09-1980 r. na tablicy ogłoszeń Rady Zakładowej w Komitecie ds. Radia i Telewizji; Zarzuty Macieja Szczepańskiego; koncepcja działania środowiska kombatanckiego NSZZ „Solidarność”; Uchwała nr 94/81 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dn. 23-10-1981 r.; komunikat Do Pracowników Służby Zdrowia Całego Kraju z dn. 13-11-1981 r.; Oświadczenie Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni; Stanowisko nadzwyczajnego zebrania plenarnego Prezydium KK i przewodniczących zarządów regionalnych NSZZ „Solidarność” z dn. 04-12-1981 r.; założenia ideowe Pomnika Poległych Stoczniowców; apel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Region Mazowsze do II Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Mazowsze z dn. 04-12-1981 r.; Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok; ulotka „Kto do czego zmierza?”; apel „Mieszkańcy Trójmiasta!” prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu z dn. 19-08-1980 r.; Głos Wybrzeża nr 190 (9784) z dn. 01-09-1980 r. zaw. protokół porozumienia Prezydium MKS z Komisją Rządową; Oświadczenie Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego Mazowsza z dn. 18-09-1980 r.; Aktualny program działania niezależnych związków zawodowych (projekt) MKZ Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku; Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” z dn. 28-10-1980 r.; Instrukcja „Jak założyć niezależny związek zawodowy; wzór deklaracji członkowskiej; Instrukcja strajkowa dla Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze z dn. 04-11-1980 r.; komunikat grupy roboczej KKP NSZZ „Solidarność” z dn. 02-11-1980 r. i instrukcja strajku okupacyjnego; apel pracowników Służby Zdrowia zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; List otwarty do Obywatela Stanisława Kani Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Stoczni im. Komuny Paryskiej z dn. 18-11-1980 r.; oświadczenie Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy „Do wszystkich członków związku „Solidarność”’ z dn. 11-11-1980 r.; Oświadczenie z dn. 21-11-1980 r. Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w sprawie rewizji w siedzibie regionu i zakwestionowania tekstu „Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej” autorstwa prok. Lucjana Czubińskiego; Oświadczenie z dn. 28-11-1980 r. Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w sprawie aresztowania Jana Narożniaka i Piotra Sapeło; Apel KKP NSZZ „Solidarność” do wszystkich pracowników „Społem” z dn. 12-12-1980 r.; Podstawowe informacje prawne dla Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”; Ramowy regulamin wyboru władz i delegatów przez organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”; Oświadczenie z dn. 05-01-1981 r. Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w sprawie wolnych sobót; uchwały i oświadczenia władz związkowych w sprawie wolnych sobót; List otwarty z dn. 08-01-1981 r. Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w sprawie rejestracji związków zawodowych rolników; projekt założeń II Zjazdu NSZZ „Solidarność” pracowników „Społem” i oświadczenia w sprawie organizacji zjazdu Komisji Koordynacyjnej WSS „Społem”; Uchwała nr 2 z dn. 27-06-1981 r. Program NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze; Informacja w sprawach uprawnień do świadczeń socjalnych związanych z działalnością związków zawodowych; komunikat z dn. 27-01-1981 r. MKZ NSZZ „Solidarność” w Białymstoku w sprawie podpalenia Zbigniewa Simoniuka; odpis podziękowań z dn. 30-01-1981 r. dla wszystkich członków związku złożonych przez Zbigniewa Simoniuka po wyjściu ze szpitala; informacje o stanowisku i kierunkach działania PZPR wobec związków zawodowych, Kościoła i organizacji opozycyjnych; „Co się stało w Bydgoszczy!” komunikat i serwis informacyjny MKZ Gdańsk z dn. 20-03-1981 r.; przedruk artykułu „Bojówki Solidarności w akcji” (dot. napadu na pocztę w Ciechanowie) z gazety „Moskiewski Wieczór” nr 75 z dn. 31-03-1981 r.; oferta sprzedaży kopert poczty strajkowej; informacje o działaniach związanych z realizacją zadań programowych; analiza pracy zarządu i biura regionu, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe za okres od 01-05 do 30-09-1981 r. Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; Ocena działalności zespołu delegatów Regionu Mazowsze na I Krajowym Zjeździe Delegatów; opracowania na zjazd delegatów w Gdańsku; ulotka „Zejdziemy z murów gdy wejdziemy na anteny RTV” wyd. przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska; Haniebny proces w Elblągu – wydawnictwo dot. procesu internowanych w Kwidzynie pobitych w dn. 14-08-1982 r.; Komunikat Biura Informacji RKW Mazowsze z dn. 07-03-1989 r. w sprawie raportów o działalności związku
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1980
Data końcowa: 1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba kart: 174
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 610/2
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony