Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Marian Chojnowski
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór dokumentów i druków ulotnych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży z lat 1980-1989
Opis: Zawartość jednostki: upoważnienie TKZ NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze Oddział w Łomży na nazwisko Marian Chojnowski do reprezentowania Oddziału w sprawach związkowych; opinia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" WSS "Społem" Oddział w Łomży dot. Mariana Chojnowskiego; zaproszenie Oddziału Wojewódzkiego "Pax" w Łomży na spotkanie poświęcone twórczości Czesława Miłosza; lista kandydatów na Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Oddział w Łomży; komunikat z audiencji "Solidarności" u papieża Jana Pawła II z dn. 16-01-1981 r.; list otwarty Stefana Bratkowskiego "Do moich współtowarzyszy - co wybieramy?" z dn. 23-03-1981 r.; list otwarty Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży do społeczeństwa miasta Łomży; uchwała z dn. 03-08-1981 r. KZ NSZZ „Solidarność” przy WDRM i OW w Łomży; wystąpienie Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej z uwagami do programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego; dokumentacja WSS "Społem" w Łomży w sprawie sprzedaży mleka niezgodnie z przepisami z dn. 07-09-1981 r.; wystąpienie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży do Komisji Rolnictwa i Spraw Żywienia Ludności w sprawie analizy produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa na terenie województwa; rezolucja podjęta w dn. 23-09-1981 r. na posiedzeniu Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży i Przewodniczących Komisji Zakładowych; uzasadnienie przedstawienia zarzutów Marianowi Chojnowskiemu z dn. 05-10-1981 r. w sprawie Ds. 1214/81 Prokuratury Rejonowej w Łomży; postanowienie o umorzeniu śledztwa Ds. 1214/81 Prokuratury Rejonowej w Łomży z dn. 05-10-1981 r.; porozumienie zawarte między Wojewodą Łomżyńskim a Oddziałami NSZZ „Solidarność” w Kolnie, Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem, Łomży i Zambrowie w dn. 22-10-1981 r.; pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Kolnie z dn. 06-11-1981 r. do Wydziału Handlu i Usług przy Urzędzie Wojewódzkim w Łomży w sprawie przypadków naruszenia ustawy antyspekulacyjnej,; zaproszenie do udziału w obchodach Święta Niepodległości w dn. 11-11-1981 r.; program obchodów Święta Niepodległości; przemówienie Mariana Chojnowskiego na okoliczność wręczenia sztandaru NSZZ „Solidarność”; pismo Sekretarza Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze do Zarządu Oddziału Łomżyńskiego z dn. 12-11-1981 r. w sprawie poborów działaczy związkowych; uchwała nr 10/81 Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Kolnie w sprawie zasad współpracy z Oddziałem w Łomży; korespondencja KZ NSZZ „Solidarność” przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kolnie z Komisariatem MO w Kolnie i Prokuraturą Wojewódzką w Łomży w sprawie zwrotu zarekwirowanego sera; pismo Komitetu Fundacji Sztandaru dla NSZZ „Solidarność” w Łomży do Komisarza Wojskowego w Łomży w sprawie zwrotu zarekwirowanego sztandaru do Kościoła Katedralnego; pismo Przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Łomży z dn. 21-12-1981 r. do Komisarza Wojewódzkiego Pełnomocnika Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w Łomży w sprawie internowanych działaczy związkowych; wezwania do stawiennictwa Mariana Chojnowskiego na KWMO w Łomży z lat 1982-1983; tekst przemówienia Mariana Chojnowskiego na ingres biskupa Edwarda Samsela; pokwitowanie zajęcia przedmiotów u Haliny Chojnowskiej z dn. 25-08-1982 r.; kwit depozytowy nr 47/83 z dn. 30-04-1983 r.; pismo Zygmunta Borowego z dn. 09-05-1983 r. do Wojewody Łomżyńskiego w sprawie uczczenia pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego; tekst przemówienia na okoliczność powitania obrazu Matki Boskiej; druk "Nie grać z szulerem"; ulotka Komitetu Oporu Społecznego z okazji 1 Maja; komunikat z dn. 12-02-1989 r. w sprawie ukonstytuowania się Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Łomży; oświadczenie Mariana Chojnowskiego z dn. 12-03-1989 r. dot. rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego; protokół z posiedzenia MKO NSZZ „Solidarność” w Łomży z dn. 01-04-1989 r.; pismo Przewodniczącego TKW NSZZ "Solidarność" Oddział w Łomży z dn. 05-04-1989 r. do Naczelnika Wydziału Ogólnego WUSW w Łomży w sprawie zwrotu sztandaru Oddziału; pismo Przewodniczącego TKW NSZZ "Solidarność" Oddział w Łomży z dn. 05-04-1989 r. do Prezydenta miasta Łomży w sprawie zwrotu majątku związkowego; instrukcja dla mężów zaufania przed wyborami 04-06-1989 r.; ulotka komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Łomżyńskiej "Jak głosować?"
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1980
Data końcowa: 1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 91
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 610/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony