Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Kryptonim: Dunaj
Tytuł: Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 35: Sprawy polityczne: 10 Sudecka Dywizja Pancerna.
Opis: Teczka zawiera: m.in.: zakres obowiązków Zastępcy Komendanta Komendy Wojskowej do spraw politycznych; plan współpracy 10 DPanc z jednostkami wojskowymi oraz organami cywilnymi i ludnością w rejonie stacjonowania dywizji; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej CSRS Nr 012 z dnia 01-09-1968 r.; Rozkaz specjalny Dowódcy 2 Armii Nr pf 418 z dnia 12-9-1968 r. w sprawie pracy dowódców, aparatu partyjno-politycznego nad kształtowaniem i utrzymaniem wysokiego stanu dyscypliny w oddziałach Armii; wytyczne Szefa Zarządu Politycznego 2 Armii WP w sprawie kierunków pracy partyjno-politycznej wśród stanów osobowych jednostek 2 Armii WP, ludności CSRS i Czechosłowackiej Armii Ludowej; List Zarządów Głównych Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Rady Młodzieżowej WP z dnia 20-08-1968 r.; plan pracy politycznej 10 Dywizji Pancernej na okres od 01-09 – 10-09-1968 r.; plan pracy Wydziału Politycznego 10 Dywizji Pancernej na miesiąc październik 1968 r.; notatka z kontroli pracy partyjno-politycznej przeprowadzonej w jednostkach 4 DZ w dniach 18 - 19-09-1968 r.; Zarządzenie Zastępcy Dowódcy 2 Armii do spraw politycznych Nr pf 560 z dnia 22-09-1968 r. w sprawie kolportażu prasy, czasopism i materiałów do pracy propagandowej z wojskami; rozkaz Dowódcy 10 Dywizji Pancernej Nr pf 388 z dnia 05-10-1968 r. w sprawie prac kronikarskich; Zarządzenie Szefa Zarządu Politycznego 2 Armii WP Nr pf 350 z dnia 21-10-1968 r. w sprawie pracy partyjno-politycznej w związku z przegrupowaniem 2 Armii WP z terytorium Czechosłowacji do garnizonów stałych w kraju; Zarządzenie Szefa Wydziału Politycznego 10 Dywizji Pancernej Nr pf 513 z dnia 21-10-1968 r. w sprawie zadań do pracy partyjno-politycznej na okres przegrupowania dywizji; sprawozdanie z analizy dyscypliny, profilaktyki dyscyplinarnej i stanu moralno-politycznego za okres 21-08 – 30-09-1968 r. z 2 Sudeckiego Pułku Czołgów Średnich; meldunki sytuacyjne Zastępcy Dowódcy 10 Pułku Czołgów Średnich do spraw politycznych; analiza opisowa 10 Pułku Czołgów Średnich, meldunki o stanie dyscypliny, nastrojach i stanie moralno-politycznym oraz o stanie pracy partyjno-politycznej, zestawienia: wypadków nadzwyczajnych, wyróżnień i kar dyscyplinarnych.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1968
Data końcowa: 1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 722
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/35
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 111/35
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): Spis nr 1498/35
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony