Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Kryptonim: Dunaj
Tytuł: Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 34: Sprawy polityczne: 4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa, 11 Drezdeńska Dywizja Pancerna, jedn. armijne (66 paplot, 10 płącz., 49 pśmigł., 11 brel., 62 krspec.).
Opis: Teczka zawiera: m.in.: Zarządzenia Szefa Wydziału Politycznego 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej: nr 2 w sprawie pracy partyjno-politycznej w rejonie ześrodkowania; nr Pf 35 w sprawie pracy partyjno-politycznej w związku z przegrupowaniem 4 DZ z terytorium Czechosłowacji do garnizonów w kraju; Zarządzenie Zastępcy Dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej ds. Politycznych w sprawie prac kronikarskich; meldunki dot. nastrojów wśród ludności cywilnej, wśród wojsk CzAL, oraz wśród wojsk własnych, protokoły ze spotkań z oficerami armii czechosłowackiej odbytych w dniach 24-08-1968 r. - 17-09-1968 r. oraz z władzami miejskimi z dnia 06-09-1968 r. i 29-09-1968 r.; meldunek z przeprowadzonych spotkań i rozmów Dowództwa JW. 2870 z dowódcami jednostek CzAL; plan rozmieszczenia artylerii; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr Pf 20/MON z dnia 24-08-1968 r. do żołnierzy wypełniających zadania na terenie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej CSRS Nr 012 z 01-09-1968 r.; Rozkaz specjalny Nr 061 Sztabu 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej dot. stanu moralno-politycznego oraz nastrojów wśród żołnierzy dywizji oraz wypadków nadzwyczajnych; Wytyczne Szefa Zarządu Politycznego 2 Armii Wojska Polskiego w sprawie kierunków pracy partyjno-politycznej wśród stanów osobowych jednostek 2 Armii WP, ludności CSRS i Czechosłowackiej Armii Ludowej; Zarządzenie Zastępcy Dowódcy 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej do spraw politycznych Nr 1 z dnia 29-07-1968 r. w sprawie organizacji i prowadzenia pracy partyjno-politycznej w rejonie ześrodkowania jednostek; Zarządzenie Zastępcy Dowódcy 2 Armii ds. Politycznych z dnia 10-09-1968 r. w sprawie prac kronikarskich; Sprawozdanie z całokształtu pracy partyjno-politycznej i szkoleniowej w 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej; Zarządzenie Zastępcy Dowódcy 2 Armii do spraw Politycznych Nr Pf 560 z dnia 22-09-1968 r. w sprawie kolportażu prasy, czasopism i materiałów do pracy propagandowej z wojskiem; notatka z kontroli pracy partyjno-politycznej przeprowadzonej w jednostkach 4 DZ (17 pz, 4 bł, 5 bsap i Wydz. Polit.) w dniach 18 – 19-09-1968 r.; sprawozdanie z realizacji programu szkolenia politycznego za 1967/68 rok w oddziałach i pododdziałach 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej; Rozkaz Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr Pf 91 z dnia 31 sierpnia 1968 r. w sprawie odznaczenia i nagrodzenia dowódców Kluczy Służby Socjalistycznej; Zarządzenie Zastępcy Dowódcy 2 Armii ds. Politycznych z dnia 19-09-1968 r. w sprawie przejęcia od żołnierzy i przekazania do Zarządu Politycznego wszystkich posiadanych przez żołnierzy materiałów propagandowych, wyprodukowanych i kolportowanych przez siły rewizjonistyczne w Czechosłowacji.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1968
Data końcowa: 1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 596
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/34
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 111/34
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): Spis nr 1498/34
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony