Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Kryptonim: Dunaj
Tytuł: Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 31: Sprawy polityczne: Sztab 2 Armii. Tom II.
Opis: Teczka zawiera m.in.: meldunki sytuacyjne zastępcy dowódcy 10 Dywizji Pancernej ds. politycznych i zastępcy dowódcy 4 Dywizji Zmechanizowanej ds. politycznych dot. nastrojów wśród ludności cywilnej, wojsk CzAL, wojsk własnych oraz warunków bytowych; wyciągi z rozkazów specjalnych i dziennych Dowódcy Zgrupowania Śmigłowców; Zarządzenie Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr pf 136/Sztab z dnia 28-09-1968 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy jesienią 1968 r.; sprawozdanie ze spotkań z przedstawicielami CzAL; informacja Szefa Sztabu 2 Armii dla Szefa Sztabu Grupy Wojsk „Północ” dot. kontaktów wojsk 2 Armii z miejscowymi władzami partyjnymi i państwowymi, ludnością cywilną oraz dowództwem i żołnierzami CzAL; Zarządzenie Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr 0140/Sztab z dnia 08-10-1968 r. w sprawie przewozu stanu osobowego z garnizonowych punktów zbiorczych na uzupełnienie związków taktycznych i samodzielnych jednostek przebywających czasowo na terytorium CSRS; Zarządzenie Szefa Zarządu Politycznego Armii Nr 790 z dnia 14-10-1968 r. w sprawie zasad przyjmowania delegacji z kraju; Rozkaz Dowódcy 2 Armii Nr 0436 z dnia 13-09-1968 r. w sprawie usprawnienia dalszej działalności Komend Garnizonów 2 Armii na terenie CSRS; Opisowa analiza dyscypliny żołnierzy jednostek 10 Dywizji Pancernej za okres od 21-08 do 30-09-1968 r.; Ocena stanu dyscypliny jednostek 4 Dywizji Zmechanizowanej za III kwartał 1968 r.; Rozkaz specjalny Dowódcy 2 Armii WP Nr 840 dot. powrotu do kraju; wytyczne Szefa Zarządu Politycznego 2 Armii WP w sprawie pracy partyjno-politycznej z żołnierzami przybyłymi na uzupełnienie jednostek czasowo stacjonujących w CSRS; Rozkaz personalny Dowódcy 2 Armii WP Nr 715 z dnia 07-10-1968 r. dot. upominków rzeczowych za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych; Zarządzenie Szefa Zarządu politycznego 2 Armii WP Nr Pf 850 z dnia 20-10-1968 r. w sprawie pracy partyjno-politycznej w związku z przegrupowaniem 2 Armii WP z terytorium Czechosłowacji do garnizonów stałych w kraju; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dnia 23-10-1968 r. w sprawie powrotu do kraju; wyciąg z planów pracy partyjno-politycznej jednostek ćwiczących na miesiąc sierpień 1968 r.; Informacja dot. oficerów, podoficerów i szeregowców 2 Armii, których ze względu na niskie walory moralno-polityczne wskazane jest odesłanie do kraju; Zarządzenie Szefa Sztabu 2 Armii Nr 0474/Sztab z dnia 16-09-1968 r. w sprawie organizacji zwolnienia z ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, służby zasadniczej i przyjęcia żołnierzy otrzymanych na zmiany; Dyrektywa Nr 3 Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP do pracy partyjno-politycznej w związku z przegrupowaniem 2 Armii WP; ramowy plan polityczno-propagandowego zabezpieczenia powrotu wojsk 2 Armii WP do swych stałych garnizonów; Biuletyn nasłuchu z wydarzeń czechosłowackich radia „Wolna Europa” nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25 Wrocław: Jednostka Wojskowa 2766, 1968; Biuletyn nasłuchu rozgłośni „Kolonia” Nr 6, 8; Biuletyn z nasłuch radia „Praga” Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Komunikaty z nasłuchu czechosłowackich i zachodnich rozgłośni radiowych; przegląd prasowy w j. rosyjskim; ulotki w j. czeskim.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1968
Data końcowa: 1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 681
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/31
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 111/31
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): Spis nr 1498/31
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony