Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Kryptonim: Dunaj
Tytuł: Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 29: Rozkazy i zarządzenia ogólnowojskowe: 4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa, 10 Sudecka Dywizja Pancerna i 11 Drezdeńska Dywizja Pancerna.
Opis: Teczka zawiera m.in.: Zarządzenia Szefa Sztabu 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej: Nr pf 25 w sprawie postępowania z obywatelami czechosłowackimi zakłócającymi porządek publiczny, Nr 020 w sprawie penetracji jednostek wojskowych przez niepowołane osoby, Nr 019/Org. w sprawie zwolnienia i przyjęcia żołnierzy rezerwy na uzupełnienie jednostek 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Nr pf 14 w sprawie rekonesansu dróg dla pojazdów gąsienicowych do zapasowych rejonów ześrodkowania, Nr pf 9 w sprawie zwolnienia rezerwistów, porządku wojskowego i zasad postepowania z jednostkami CzAL, Nr 05 w sprawie meldunków bojowych; Zarządzenie Szefa Sztabu 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej dot. ujednolicenia terminów i treści składanych meldunków sytuacyjnych oraz bieżącego informowania sztabu dywizji o zrealizowanych zamierzeniach; Zarządzenie Dowódcy 2 Armii Nr 0485 w sprawie prowadzenia pracy dowództw ZT, oddziałów i pododdziałów ze stanem osobowym pozostającym w garnizonie; Zarządzenie Szefa Sztabu 2 Armii Nr pf 370/Oper. W sprawie usunięcia niedociągnięć stwierdzonych w czasie kontroli w 54 bmed i 59 btransp 10 DPanc; Zarządzenia Szefa Sztabu 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej: Nr pf 15/Sztab w sprawie porządku wojskowego w rejonach rozmieszczenia jednostek, Nr 0104/Sztab w sprawie nieprzestrzegania przepisów ruchu kołowego, nielegalnego handlu, kłusownictwa i ostrożnego obchodzenia się z bronią; Rozkazy Dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej: Nr 027 w sprawie sprawdzenia stanu osobowego i uzbrojenia dywizji, w sprawie unormowania wyjazdów do kraju i innych spraw wewnętrzno-ochronnych, wynikających z rozkazu dowódcy 2 Armii Nr 0343/Org., Nr 013 w sprawie usprawnienia dyscypliny i porządku wojskowego, Nr 012 w sprawie usprawnienia organizacji życia i szkolenia jednostek 4 Dywizji Zmechanizowanej stacjonującej tymczasowo na terytorium CSRS, Nr 06 w sprawie utrzymania jednostek w wysokiej gotowości bojowej i w pełnej gotowości do wykonania postawionych zadań; Rozkazy Dowódcy 2 Armii: specjalny Nr pf 418 w sprawie pracy dowódców, aparatu partyjno-politycznego nad kształtowaniem i utrzymaniem wysokiego stanu dyscypliny w oddziałach Armii; Nr pf 482 dot. wyróżnienia oficerów za dobre wyniki w szkoleniu (wyciąg); Nr 669 w sprawie nadania odznaki „Wzorowy Kierowca” (wyciąg), Nr 088/Kadr dot. udzielenia nagród pieniężnych z okazji 25-lecia LWP, specjalny Nr 840 dot. powrotu do kraju; Rozkazy Dowódcy 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej: Nr 034 w sprawie zabezpieczenia broni i amunicji przed utratą i kradzieżą, Nr 056 dot. przekroczenia granicy państwowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Czechosłowackiej Socjalistycznej Republiki Ludowej, Nr pf 145 w sprawie zwalczania alkoholizmu w jednostkach dywizji, Nr pf 188 w sprawie ustalenia granic SD 10SDPanc oraz sposobu opuszczania tego rejonu, Nr 0312 w sprawie zapobieżenia wypadków samowolnych oddaleń żołnierzy; Rozkaz Dowódcy 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej Nr 019/Kadr w sprawie ukarania oficerów dowództwa 32 Dywizjonu Artylerii Haubic; Tabela rozmównicza „Pajac”; Plan tematów szkoleniowych dla Sztabu 4 DZ i Sztabów Oddziałów 4 DZ na miesiąc wrzesień; Ramowy plan tematów szkoleniowych dla oddziałów i pododdziałów wojsk operacyjnych z uwzględnieniem specjalności szkoleniowych na miesiąc wrzesień-październik 1968 r.; Plan obciążeń słuchaczy ASG praktykujących w Sztabie 10 SDPanc. na okres od 04-09 do 14-09-1968 r.; Plany szkolenia oddziałów i samodzielnych pododdziałów i sztabu 11 DDPanc na dzień 01 - 03-08-1968 r.; Plany kontroli, protokoły z przeprowadzonych kontroli; notatki służbowe; Sprawozdanie z wyszkolenia pododdziałów artylerii 11 Dywizji Pancernej za okres od 02 stycznia do 31 sierpnia 1968 r.; Sprawozdanie szkoleniowe pododdziałów rozpoznawczych 11 DPanc za rok szkolny 1968.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1968
Data końcowa: 1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 558
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/29
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 111/29
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): Spis nr 1498/29
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony