Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Tytuł: Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 28: Rozkazy i zarządzenia ogólnowojskowe Sztabu 2 Armii Wojska Polskiego.
Opis: Teczka zawiera m.in.: Zarządzenie Dowódcy 2 Armii Nr 0612 z dnia 01-09-1968 r. w sprawie urlopów okolicznościowych; protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji związanej z działalnością Komendy Zgrupowania SD 2 Armii; Rozkaz Dowódcy 2 Armii Nr 0343/Org z dnia 07-09-1968 r. w sprawie unormowania wyjazdów do kraju i innych spraw wewnętrzno-organizacyjnych; Zarządzenie Głównego Inspektora Szkolenia Nr 058 z dnia 13-09-1968 r. w sprawie organizacji i prowadzenia szkolenia wojsk znajdujących się czasowo na terenie CSRS; wnioski i propozycje dot. warunków bytowania, stanu technicznego pojazdów mechanicznych i uzbrojenia, możliwości realizacji programu szkolenia oraz stanu moralnego pododdziałów rozpoznawczych 11brrel, 1bszt, 62krs; protokół kontroli stanu zabezpieczenia tajemnicy wojskowej w komórkach organizacyjnych Sztabu 2 Armii, przeprowadzonej w dniach 13 i 14-09-1968 r.; plan zabezpieczenia Garnizonu Świdnica; ramowy plan tematów szkoleniowych dla Sztabów ZT i sztabów oddziałów 2 Armii za miesiąc wrzesień 1968 r.; Rozkaz Dowódcy 2 Armii Nr 0520 z dnia 19-09-1968 r. dot. stanu gospodarki w jednostkach 2 Armii stacjonujących czasowo na terenie CSRS; Zarządzenie Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr 0135 z dnia 26-09-1968 r. w sprawie finansowania jednostek wojskowych przebywających czasowo na terenie CSRS; Zarządzenie Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr 0140/Sztab z dnia 08-10-1968 r. w sprawie przewozu stanu osobowego z garnizonowych punktów zbiorczych na uzupełnienie związków taktycznych i samodzielnych jednostek przebywających czasowo na terytorium CSRS; protokół z kontroli 10 pułku łączności przeprowadzony w dniu 11-09-1968 r.; konspekt informacji „Siły zbrojne Austrii i Włoch”; Rozkaz okolicznościowy Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr pf 117 z dnia 09-10-1968 r. w sprawie wyróżnienia żołnierzy zgrupowania lotniczego, biorących udział w operacji „Dunaj”; sprawozdanie z realizacji programu szkolenia 11 Batalionu Rozpoznania radioelektronicznego za rok szkolny 1968; Rozkaz specjalny Dowódcy 2 Armii Wojska Polskiego Nr 840 z dnia 20-10-1968 r. w sprawie powrotu do kraju; Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dnia 23-10-1968 r. w sprawie powrotu do kraju.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1968
Data końcowa: 1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/28
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 111/28
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): Spis nr 1498/28
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony