Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: Anna Sztark
Opis zawartości
Tytuł: Magazyn „Głos Pomorza” dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nr 241 (11278), rok 1988-10-15-16; Magazyn „Głos Pomorza” dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nr 269 (11306), rok 1988-11-19-20; Kserokopia „Kuriera Szczecińskiego” nr 93 (465), 8-04-1947 r.; „KOS” nr 14 (144), 18-09-1988 r.; „Niepodległość” miesięcznik polityczny Organizacji Liberalnych Demokratów nr 80, sierpień 1988 r.; „Przegląd wiadomości agencyjnych” Rejon Mazowsze, nr 38, 18-11-1988 r.; „Przegląd wiadomości agencyjnych” Rejon Mazowsze, nr 10, 17-03-1989 r.; „Przegląd wiadomości agencyjnych” Rejon Mazowsze, 22-09-1989 r.; „Esculap”, pismo środowiskowe NZS AMG, styczeń 1989 r.; „Solidarność” pismo regionu gdańskiego, nr 26:27/211:212, 15-11-1988 r.; „Solidarność” pismo regionu gdańskiego, nr 15:16/230:231, 20-05-1989 r.; „Solidarność” tygodnik Mazowsze, nr 278, 18-01-1989 r.; „Solidarność” tygodnik Mazowsze, nr 279, 25-01-1989 r.; „Solidarność” tygodnik Mazowsze, nr 280, 01-02-1989 r.; „Solidarność” tygodnik Mazowsze, nr 281, 08-02-1989 r.; „Solidarność” tygodnik Mazowsze, nr 285, 08-03-1989 r.; „Prawo i bezprawie” nr 2, 1986 r.; „Gryps” biuletyn terytorialno-związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej, nr 84, luty 1989 r.; Zeszyty Dokumentacji Politycznej 51, Krzysztof Majchrowski „Zmierzch bogów”, Warszawa, czerwiec 1985 r.; Zbigniew Romaszewski „Jak Polak z Polakim”, Lublin 10-1987 r.; Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rewizyjnej za okres od maja 1981- grudnia 1982 r., rękopis; Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej za okres od maja 1981 do grudnia 1982 r, rękopis; Karteczka z pieczątką parafii rzymskokatolickiej w Warszawie z odręcznym napisem, 19-10-986 r.; Pismo NSZZ „Solidarność” tymczasowy zarząd regionu koszalińskiego do p. Anny Sztark z zawiadomieniem o II Walnym Zebraniu Delegatów, rok 1989; Pełnomocnictwo dla p. Anny Skowrońskiej do prowadzenia we wszystkich sprawach sądowych sprawy karnej p. Gryżyny Anny Sztark; Zawiadomienie z Zakładu karnego nr 1 w Grudziądzu p. Annę Sztark o niewyrażeniu zgody na kontakt ze skazaną Marią Lewandowską oraz koperta; „Wigilijna noc”, rękopis, podpisany przez Jana Blocha, Białogard 17-12-1988 r.; Działalność grup antysocjalistycznych w Polsce w ostatnim okresie, materiał informacyjny; Deklaracja członkostwa NSZZ „Solidarność”; Plakat „Długo jeszcze? Żądamy wolnych wyborów KPN”; Pocztówka „Solidarność. Mam już 10 lat”; Kalendarz z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II, rok 1984; Naklejki z nazwiskami kandydatów do sejmu i senatu z koszalińskiego komitetu obywatelskiego „Solidarność”; Naklejka z napisem „Solidarność” musimy wygrać! z trzema nazwiskami; Naklejki z napisem: „Pierwszy raz możesz wybrać wybierz „Solidarność”; Naklejka z napisem: „Twoją szansą Solidarność” wybory 1989; Identyfikator sztabu Lecha Wałęsy męża zaufania wystawiony na P. G. Annę Sztark; Naszywka z Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Wyzwolenia Szczecina 25-04-1971 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1971
Data końcowa: 1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 262
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 655/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony