Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór kopii dokumentów dotyczących ludności polskiej deportowanej do ZSRR w latach 1939-1941 pozyskanych z archiwów Republiki Kazachstanu
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór kopii dokumentów dotyczących ludności polskiej deportowanej do ZSRR w latach 1939-1941 pozyskanych z archiwów Republiki Kazachstanu do śledztwa S 32/00/Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Białymstoku - tom 3
Opis: Jednostka zawiera: spisy Polaków z rejonów: Kaganowiczeskiego, miasta Omsk, Mokotowskiego i Uljanowskiego, którzy otrzymali pomoc materialną żywnościową, odzieżową; wytyczne dotyczące kompetencji przedstawicieli Ambasady Polskiej i zasady współpracy z władzą sowiecką; wykaz ilości obywateli polskich zamieszkujących na terenie rejonu mamljuckiego z dn. 26-02-1942 r.; pismo z dn. 06-03-1942 r. Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Rejonowej Deputatów Pracy rejonu Krasnoarmiejskiego Szerstobitowa do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Obwodu Deputatów Pracy Gruzincewa dot. sytuacji obywateli polskich, ich warunków i organizacji życia; lista dzieci i osób starszych zamieszkałych w rejonie Krasnoarmiejskim;.lista osób wezwanych do służby w Polskiej Armii z rejonu krasnoarmiejskiego; pismo z dn. 20-03-1942 r. p.o. sekretarza Komitetu Wykonawczego Rady rejonu Lenińskiego do Komitetu Wykonawczy Rady Obwodu Północno-Kazachstańskiego dot. informacji o stołówkach i zasadach żywienia obywateli polskich oraz o dostępie do opieki medycznej z załącznikiem: listą rozmieszczenia Polaków w poszczególnych miejscowościach; pismo z dn. 23-03-1942 r. informacja na temat sytuacji Polaków zamieszkujących w rejonie airtauskim; pismo z dn. 06-04-1942 r. Sekretarza Komitetu Wykonawczego Rady Rejonowej Pietrowa do Zastępcy Przewodniczącego Rady Obwodu Północno-Kazachskiego Brausa z informacją o ilości obywateli polskich zamieszkujących w rejonie sowieckim; pismo z dn. 25-04-1942 r. Zastępcy Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Obwodu Północno-Kazachskiego dot. sytuacji, jaka wynikła w związku z osiedleniem obywateli polskich, wytyczne dotyczące postępowania; pismo przewodnie z kwietnia 1942 r. Zastępcy naczelnika NKWD Obwodu Północno-Kazachskiego w sprawie przesłania informacji dotyczących obywateli litewskich; pismo z dn. 10-06-1942 r. Sekretarza Komitetu Wykonawczego rejonu Sokołowskiego do Sekretarza Rady Obwodu w Pietropawłowsku w sprawie ilości Polaków znajdujących się na terenie rejonu; pismo z czerwca 1942 r. do Sekretarza Obwodowego Komitetu Wykonawczego Żajskowa dot. ilości Polaków na terenie rejonu Kokszetuskiego; pismo Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rejonowej Rady Delegatów Pracy Fiedorowa do Komitetu Wykonawczy Obwodowej Rady Deputatów Pracy dot. ilości Polaków zamieszkujących rejon Keplerowski i ich sytuacji; pismo z dn. 24-06-1942 r. w sprawie Polaków zamieszkujących rejon (nazwa nieczytelna), ilości osób i warunków życia; pisma Delegatury Ambasady RP w Pietropawłowsku do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego w Pietropawłowsku; zestawienie ilości dzieci obywateli polskich w Obwodzie Północno-Kazachstańskim zaw. nazwę rejonu i ilość dzieci w podziale na przedziały wiekowe; pismo z dn. 04-07-1942 r. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rady Obwodowej Gruzincewa do Naczelnika NKWD Szachańskiego z wykazem pracowników Ambasady Polskiej mieszkających w Pietropawłowsku; spis przedstawicieli polskich znajdujących się na terenie Obwodu Północno-Kazachstańskiego; pismo z dn. 06-07-1942 r. Delegatury Ambasady RP w Pietropawłowsku do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego w Pietropawłowsku; lista punktów opiekuńczych dla dzieci w Obwodzie Północno- Kazachstańskim z dn. 09-10-1942 r.; pismo z dn. 10-10-1942 r. Antona Iwanowicza Kunickiego do Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Gruzincewa z informacją o wyznaczeniu pełnomocnika dla miasta i rejonu Pietropawłowsk; pismo z dn. 17-10-1942 r. Pełnomocnika Antona Iwanowicza Kunickiego do Naczelnika (…nieczytelne) w Pietropawłowsku z prośbą o wydanie rozporządzenia w sprawie przydzielenia współpracowników; pismo z dn. 07-12-1942 r. Pełnomocnika Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych przy Władzach Kazachskiej SRR Smirnowa do Przewodniczącego Rady Delegatów Pracy Obwodu Północno-Kazachstańskiego w Pietropawłowsku; pismo z dn. 07-12-1942 r. Pełnomocnika Ambasady Polskiej do Ludowego Komisariatu Kazachskiej SRR w Ałma Acie z prośbą o wydanie paczek żywnościowych; pismo Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Rejonowej Bojczenki do Obwodowej Rady Delegatów Pracy z informacją negatywną dot. zesłanych obcokrajowców pracujących w oddziałach sądów rejonu Lenińskiego; wykaz punktów żywnościowych i ilości obsługiwanych dzieci w rejonach Obwodu Północno-Kazachstańskiego; pismo z dn. 10-10-1942 r. kierującej tajną komórką Jakowlewej do Zastępcy Komisarza Ludowego Wyszyńskiego dot. odpowiedzi na pismo o udzielenie pomocy obywatelowi polskiemu Leonardowi Bubnowskiemu; pismo z dn. 26-12-1942 r. Sekretarza (…skrót nieodczytany) tow. Nikołajewa do Przewodniczącego Obwodowej Rady Delegatów Pracy Gruzincewa w sprawie odmowy wykonania wniosku Ambasady Polskiej o zwolnienie z obowiązku pracy obywateli polskich; Spisy osób mieszkających i pracujących na terenie Kazachskiej SRR w rejonie Połudienskim, Karagandskim i Omsku; wykaz polskich komisji do współpracy z władzami obwodu Północno-Kazachstańskiego i obwodów obsługiwanych przez bazę w Mamlutce; lista Obwodowych i rejonowych Komisji Społecznej Pomocy ewakuowanym Polakom z 1944 r. sporządzona przez Kierującego Wydziałem Pomocy Społecznej Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich; lista obywateli polskich zamieszkujących w Obwodzie Północno-Kazachstańskim; spis wychowanków domów dziecka.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1942
Data końcowa: 1944
Posteriora: 2014
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Pliki cyfrowe
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 159
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 582/3
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony