Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór kopii dokumentów dotyczących ludności polskiej deportowanej do ZSRR w latach 1939-1941 pozyskanych z archiwów Republiki Kazachstanu
Opis zawartości
Tytuł: Zbiór kopii dokumentów dotyczących ludności polskiej deportowanej do ZSRR w latach 1939-1941 pozyskanych z archiwów Republiki Kazachstanu do śledztwa S 32/00/Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
Opis: Jednostka zawiera: pismo z dn. 06-12-1941 r. przedstawiciela dowództwa polskiej armii w Kustanaj do Obwodowego Komitetu Wykonawczego Rady Delegatów Pracy dot. skarg obywateli polskich na zachowanie władz kołchozów, sowchozów i kolei; pismo z grudnia 1941 r. Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Obwodowej do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rejonowej Rady Deputatów Pracy dot. złego traktowania obywateli polskich przez władze kołchozów itp.; pismo z marca 1942 r. Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego do Komisarza Ludowego Babkina w sprawie otwarcia domu dziecka w mieście Kustanaj, planowanym przybyciu kolejnych osób i prośby o otwarcie szkoły podstawowej; telegram - odręczny dokument na temat ewakuacji Polaków i ilości osób; pismo z lutego 1942 r. Sekretarza Sawina dot. potrzeb, jakie wyrażają Polacy odnośnie warunków życia i pracy; tabela skarg z dn. 23-01-1942 r. sporządzona dla Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Kustanaj zaw. nazwiska Polaków, nazwy miejscowości i skargi jakie zgłaszają na sytuację życiową; lista osób zesłanych do Obwodu Kustanajskiego (imiona i nazwiska, daty urodzenia, nazwy miejscowości, narodowości); postanowienie Rady Komisarzy Ludowych Kazachskiej SRR z dn. 05-02-1942 r. dot. sytuacji pracy i bytowej obywateli polskich; rejestr wysiedleńców i więźniów politycznych; informacja (tabela) o polskich szkołach i instytucjach dziecięcych oraz polskich nauczycielach znajdujących się na terytorium Kazachskiej SRR; spis nauczycieli polskiej szkoły w Pawłodarsku; spis nauczycieli szkoły dla polskich dzieci w Kuzył-Orda; postanowienie z dn. 18-04-1945 r. Przewodniczącego Kolegium Ludowego Komisariatu Oświaty w sprawie sytuacji systemu polskich szkół i wskazówki do dalszego funkcjonowania; pismo z dn. 05-09-1945 r. Zastępcy Kierującego (…nieczytelne) do Komisarza Ludowego Nazarenki w sprawie objęcia szkolnictwem dzieci przesiedleńców; pismo z dn. 13-12-1945 r. Zastępcy przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Undasynowa do Komitetu Ludowego w Ałma Acie: Wskazówki do rozpatrywania list dzieci znajdujących się na terytorium ZSRR podlegających przesiedleniu do Polski; pismo z dn. 19-07-(…) Zastępcy ministra Oświaty Kazachskiej SRR W. Piwień do Rady Ministrów Kazachskiej SRR Tow. Słuczanko w sprawie ewakuacji polskich domów dziecka; informacja z 1946 r. Naczelnika Kierownictwa Domów Dziecka Ministerstwa Oświaty Kazachskiej SRR zaw. dane liczbowe na temat ilości wysłanych do Polski dzieci w kwietniu i maju 1946 roku z poszczególnych domów dziecka; Lista z października 1947 r. podpisana przez zastępcę naczelnika Kierownictwa Domami Dziecka Ministerstwa Oświaty Kazachskiej SRR Kochanowa dot. polskich dzieci znajdujących się w domach dziecka i rodzinach, które podlegały ewakuacji; Zarządzenie z dn. 10-01-1951 r. Przewodniczącego Rady Ministrów Kazachskiej SRR dotyczące procedur organizacyjnych związanych z przesiedleniem dzieci Polaków; lista z dn. 10-01-1951r. dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Kazachskiej SRR; Pismo z dn. 23-03-1942 r. Markus Augusta z pytaniami o sytuację byłych więźniów politycznych z Polski; lista obywateli narodowości polskiej zaw. imiona i nazwiska, imiona ojców, daty urodzenia, informacje o wykształceniu, zawodzie i zatrudnieniu; lista obywateli narodowości polskiej, których członkowie rodziny znajdują się w Polskiej Armii na terytorium ZSRR, Rejon Kellerowski - zaw. nazwę miejscowości, nazwisko i imię, rok urodzenia, miejsce pracy; lista Polaków ewakuowanych z Rejonu Kellerowskiego - zawiera nazwę miejscowości, nazwisko, imię, imię ojca, rok urodzenia, narodowość, miejsce pracy, stanowisko, uwagi; lista obywateli polskich ewakuowanych z Airtauskago rejonu; lista ewakuowanych Polaków z rejon krasnoarmiejskiego; Szyfrogram z dn. 26-06-1942 r. Zastępcy przewodniczącego obwodowego komitetu wykonawczego Michiejewa do Komisarza Ludowego do spraw zagranicznych: informacja na temat organizacji przytułku dla polskich dzieci; lista obywateli polskich zamieszkujących w Obwodzie Kustanajskim z dn. 20-06-1942 r. sporządzona przez Przedstawiciela Ambasady Polskiej w Kustanaj Romańskiego Mieczysława - zawiera nazwę rejonu, ilość kobiet, mężczyzn, dzieci do lat 16; pismo z dn. 09-09-1941 r. Zastępcy przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Michiejewa do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Deputatów Rejonu Siemioziornogo o surowym zakazie tworzenia polskich teatrów, klubów, szkół itp.; pismo z dn. 24-12-1941 r. do Przewodniczące Rady Komisarzy Ludowych Kazachskiej SRR Undasynowa dot. sytuacji obywateli polskich na terytorium Kazachskiej SRR oraz wskazówki dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków; pismo z dn. 17-02-2014 r. z Państwowego Archiwum Obwodu Ałmatinskiego do Prokuratury Obwodu Ałamtinskiego informujące i przekazujące odnalezione materiały archiwalne; pismo z dn. 13-12-1945 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych A. Kosygin do Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Ałma Acie w sprawie przesiedlenia do Polski dzieci narodowości polskiej i żydowskiej znajdujących się w domach dziecka. Wskazówki na temat przesiedlenia; pismo z dn. 17-12-1945 r. Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Obwodowego do Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Kazachskiej SRR w sprawie wniosków obywateli polskich, którzy wyrażają chęć przenieść się do Polski; Szyfrogram z dn. 29-11-1945 r. Rady Komisarzy Ludowych Kazachskiej SRR do Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Ałma Acie: wskazówki dotyczące organizacji (tworzenia list) przesiedlenia obywateli narodowości polskiej i żydowskiej; pismo z dn. 06-05-1942 r. Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych do Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Ałma Acie w sprawie sygnałów o „nieprawnej” działalności przedstawicieli i pełnomocników Ambasady Polskiej w sprawach polskich obywateli zamieszkujących na terenie ZSRR; lista współpracowników Delegatury Ambasady Polskiej; rejestr obywateli polskich w Obwodzie Ałma Ata; pismo z września 1942 r. Zastępcy przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego do przewodniczących rad rejonowych w sprawie działalności pełnomocników Ambasady Polskiej, która wykracza poza system działalności komitetów; pismo z dn. 27-03-1945 r. Przewodniczącej Głównego Zarządu Związku Patriotów Polskich w ZSRR Wandy Wasilewskiej do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Deputatów Pracy w Ałma Acie w sprawie działalności czasowych przedstawicieli Ambasady Polskiej, którzy przypisują sobie zbyt duże kompetencje; pismo z dn. 25-02-1944 r. Przewodniczącej Głównego Zarządu Związku Patriotów Polskich w ZSRR Wandy Wasilewskiej do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady Deputatów Pracy w Ałma Acie – list polecający J. I. Gilfa sekretarza Obwodowego Zarządu ZPP; postanowienie Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Nr 359-105c z dn. 05-04-1944 r. o udzieleniu pomocy materialnej byłym obywatelom polskim ewakuowanym z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi i załącznik: Sposoby poprawienia sytuacji materialno bytowej rodzin wojskowych Polskiej Armii w ZSRR; pismo Wandy Wasilewskiej do Zastępcy Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych z prośbą o udzielenie pomocy Jakubowi Gilfowi przy tworzeniu Obwodowego Zarządu Związku Patriotów Polskich; informacja z dn. 21-06-1944 r. Przewodniczącego Obwodowego Zarządu Związku Patriotów Polskich Gilfa o kontyngencie obywateli polskich ewakuowanych w 1939 roku i zamieszkujących w Ałma Acie; postanowienie z dn. 06-10-1944 r. Rady Komisarzy Ludowych Kazachskiej SRR: O bezprawnym wykorzystaniu pomocy charytatywnej przysłanej dla obywateli polskich; rejestr rejonów w których zamieszkują obywatele polscy zaw. nazwa rejonu i ilość osób według wieku, zdolności do pracy.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1940
Data końcowa: 1951
Posteriora: 2014
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Pliki cyfrowe
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 345
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Bi 582/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony