Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy [1945] 1975-1998
Przyporządkowanie
Podzespół: Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 1973-1998
Seria: Wydział Społeczno - Administracyjny
Opis zawartości
Tytuł: Dokumentacja Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dot. działalności i orzecznictwa kolegiów ds. wykroczeń w woj. bydgoskim za lata 1976-1989.
Opis: Informacja z działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku MiG w Sępólnie Krajeńskim w 1976 r. Ocena działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Pruszczu w 1976 r. Uchwała GRN w Pruszczu w sprawie sprawozdania ze stanu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Wytyczne Wojewody Bydgoskiego w zakresie orzecznictwa w sprawach o wykroczenia z 1976 r. Informacja dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW z 09-10-1976 r. o działalności komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń. Informacja o wynikach realizacji tytułów wykonawczych na grzywny orzeczone przez kolegia ds. wykroczeń oraz nałożone w formie mandatów karnych kredytowanych za 1976 r. Notatka z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Wymiaru Sprawiedliwości przy KW PZPR w Bydgoszczy z 03-11-1978 r. Informacja o przebiegu i wynikach postępowania przyśpieszonego przed kolegiami do spraw wykroczeń w 1979 r. Informacja w sprawie kierunków działania i środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Ocena działalności kolegiów ds. wykroczeń za 1979 r. Informacja o ustaleniach dokonanych w wyniku zapoznania się z aktami spraw o wykroczenia, w których zapadło rozstrzygnięcie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania. Analiza orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za II półrocze 1979 r. Informacja o realizacji przyspieszonego trybu postępowania przed Kolegiami ds. Wykroczeń w marcu i kwietniu 1980 r. w Inowrocławiu. Informacja dot. przyspieszonego trybu postępowania w sprawach o wykroczenia w marcu i kwietniu 1980 r. Zasięg terytorialny rejonowych prokuratur województwa bydgoskiego. Informacja o działalności Kolegium ds. Wykroczeń w Szubinie za lata1977-1980. Informacja o działalności Kolegium ds. Wykroczeń w Sępólnie Krajeńskim za okres kadencji 1977-1979 i I półrocze 1980 r. Analiza Kolegium ds. Wykroczeń w Bydgoszczy dot. orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 1980 r. Zalecenia Wojewody Bydgoskiego w zakresie orzecznictwa w sprawach o wykroczenia z 1980 r. Informacja w sprawie oceny polityki orzecznictwa w zakresie wykroczeń oraz skuteczności egzekwowania prawomocnych rozstrzygnięć kolegiów za pierwsze półrocze 1980 r. Informacja o ustaleniach dokonanych w wyniku badania akt w sprawach o wykroczenia w zakresie powszechnego obowiązku obrony PRL popełnionych w 1980 r. Analiza akt spraw o wykroczenia za okres I półrocza 1981 r. zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem w zakresie przestrzegania przepisów prawa materialnego i procesowego. Analiza wyników pracy Działów Egzekucyjnych w I półroczu 1981 r. na odcinku realizacji tytułów wykonawczych na grzywny oraz mandaty. Informacja dot. wyników kontroli orzecznictwa kolegiów w sprawach o wykroczenia przeciwko interesom konsumentów z art. 132-139 kodeksu wykroczeń oraz wykroczeń z art. 31 ust. 2 i 32 pkt 1 do 7 i 10 ustawy z dnia 20-11-1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, które wpłynęły w I kwartale 1981 r. Informacja z działalności Kolegium ds. Wykroczeń w Sicienku za I półrocze 1981 r. Analiza akt spraw o wykroczenia za 1980 r. zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem w zakresie praw pokrzywdzonego jako strony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Analiza orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za drugie półrocze 1981 r. Działalność kolegiów ds. wykroczeń w okresie II półrocza 1981 r. oraz w okresie stanu wojennego. Informacja o realizacji dekretu z dnia 13-12-1981 r. o stanie wojennym w kontekście wymierzania kar przez kolegia w grudniu 1981 r. i I półroczu 1982 r. Wykaz imienny osób, które zakłóciły spokój publiczny w dniu 31-08-1982 r. na terenie miasta Bydgoszczy i zostały postawione w stan obwinienia. Analiza orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 1982 r. Analiza akt spraw o wykroczenia określone w ustawie o zwalczaniu spekulacji z 1983 r. Informacja o stanie organizacyjnym i efektywności działań kolegiów rejonowych w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 29-12-1982 r. Ocena skuteczności polityki represyjnej stosowanej przez kolegia rejonowe w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o zwalczaniu spekulacji i kodeksie wykroczeń za I półrocze 1983 r. Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia kolegiów rejonowych za I półrocze 1983 r. Informacja dot. spraw o wykroczenia określone w art. 119 par. 1 kw (kradzież lub przywłaszczenia mienia społecznego) rozpoznanych przez kolegia rejonowe w I półroczu 1983 r. Informacja o realizacji Uchwały WRN z 28-10-1981 r. w części dot. zwalczania pasożytnictwa społecznego i ustawy z 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy z 27-01-1984 r. Analiza statystyczna Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW dot. przebiegu orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w 1983 r. Analiza spraw rozpatrzonych przez kolegia rejonowe ds. wykroczeń województwa bydgoskiego w 1983 r. za wykroczenia przeciwko interesom konsumentów z ustawy o zwalczaniu spekulacji określone w art. 60 kodeksu wykroczeń. Ocena skuteczności polityki represyjnej stosowanej przez kolegia ds. wykroczeń za wykroczenia o charakterze spekulacyjnym za okres I półrocza 1984 r. w porównaniu do I półrocza 1983 r. Informacja o przebiegu operacji "Sektor 84". Informacja o podjętych działaniach dla zapewnienia prawidłowej realizacji ustawy z dnia 17-07-1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Informacja dot. spraw o wykroczenia z ustawy z dnia 25-09-1981 r. o zwalczaniu spekulacji - rozpoznanych przez kolegia rejonowe w 1986 r. Informacja z działalności rejonowego kolegium w Inowrocławiu za 1988 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1976
Data końcowa: 1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN By 805/5
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 3406/5
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Delegatura IPN-KŚZpNP w Bydgoszczy
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony