Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Zbigniew Gołębiowski
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty dotyczące aresztowania, pobytu w więzieniu i rehabilitacji Zbigniewa Gołębiowskiego.
Opis: Akta zawierają m.in. postanowienia Wojskowej Prokuratury 9 Dywizji Piechoty w Przemyślu z 1947 r. o zmianie środka zapobiegawczego, kartę zwolnienia z więzienia w Przemyślu, wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego Nr 5 w Krakowie z 1948 r., prośbę o przedterminowe zwolnienie Z. Gołębiowskiego z więzienia we Wronkach, świadectwo o zwolnieniu z więzienia w Potulicach z 1951 r., wyciąg z postanowienia Sądu Najwyższego Izby Wojskowej w Warszawie o zatarciu wyroku z 1948 r., dokumenty dot. prośby o wszczęcie procesu rehabilitacyjnego w stosunku do wyroku z 1948 r., pismo Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego w Warszawie z dn. 13-11-1989 r. do WSO w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o odtworzenie zniszczonych akt, postanowienie WSG w Krakowie o przekazaniu sprawy odtworzenia akt Sądowi Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, pismo przesyłające Z. Gołębiowskiemu kserokopie odpisów protokołu przesłuchania podejrzanego, postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, akt oskarżenia z lat 1947-1948 dot. Władysława Koby, kserokopię rewizji prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie z 1990, wyrok Sądu Najwyższego Izby Wojskowej w Warszawie z 22-01-1991 r. dot. uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej i zmieniający zaskarżony nią wyrok na uniewinnienie skazanego, wniosek obrońcy wojskowego o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, postanowienie Sądu WOW w Warszawie z dnia 29-03-1991 r. o przyznanie odszkodowania za niesłuszne skazanie Z. Gołębiowskiego, korespondencję Departamentu Finansów Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Biura Emerytalnego oraz dot. przyznania emerytury wojskowej, korespondencję Zarządu Służby Zdrowia MSW w Rzeszowie dot. uzyskania uprawnień do lecznictwa wojskowego, pisma Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 oddział Wielkopolska dot. ogólnopolskiego zjazdu więźniów politycznych Wronek i Rawicza oraz dot. wydania książki zawierającej wspomnienia byłych więźniów.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1944
Data końcowa: 1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 209
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 631/4
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony