Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Kolekcja: Zbigniew Gołębiowski
Opis zawartości
Tytuł: Dokumenty dotyczące służby wojskowej i kształcenia cywilnego Zbigniewa Gołębiowskiego.
Opis: Akta zawierają m.in. odpis skróconego aktu urodzenia, kserokopię legitymacji harcerskiej chorągwi lwowskiej, świadectwo ukończenia podinstruktorskiego kursu obrony przeciwgazowej, certyfikat przynależności do gminy Jarosław, deklarację odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k/Ostrowi Mazowieckiej, zaświadczenie o uczęszczaniu do Szkoły Podchorążych Piechoty Z. Gołębiowskiego, kserokopię patentu oficerskiego, zaświadczenie dyrektora II Państwowego Liceum i Gimnazjum im. A. Witkowskiego w Jarosławiu o zdaniu egzaminu dojrzałości, kenkartę, kserokopię fragmentu niemieckiej mapy okolic Katowic, fragment współczesnej mapy samochodowej z zaznaczonym szlakiem wojennym Z. Gołębiowskiego we wrześniu 1939 r., współczesne mapy przedstawiające ogólny przebieg działań wojennych w Polsce i w Europie w latach 1939-1945, odezwę do żołnierzy dowódcy frontu ukraińskiego Siemiona Timoszenko, mapę-szlak bojowy Odrodzonego Wojska Polskiego, oryginał i odpisy pism Wydziału Personalnego i Kwatermistrzowskiego Wojska Polskiego dot. zajmowanych stanowisk przez Z. Gołębiowskiego, zawiadomienie o wysłaniu wniosku o odznaczenie Krzyżem Walecznych, arkusz ewidencji personalnej (przebieg kariery zawodowej, odznaczenia i awanse), druki deklaracji i warunki przyjęcia na kurs unitarny do Szkoły Podchorążych Piechoty, kserokopię Dziennika Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, część I, 1940, Kraków, pierwszą stronę gazety Rzeczpospolita, nr 142, 28 grudnia 1944 r., zaświadczenie wydane przez Jednostkę Wojskową 52 165 Wojska Polskiego dot. odznaczeń i pełnionej służby w ww. JW, wyciąg z uchwały Krajowej Rady Narodowej o mianowaniu na stopień porucznika, kserokopię legitymacji oficerskiej, kserokopię zaświadczenia wojskowego dot. zwolnienia z czynnej służby wojskowej i przeniesieniu do rezerwy, wyciąg z aktu małżeństwa, relację-szlakiem 29 Pułku Piechoty X Sudeckiej Dywizji Piechoty w Rzeszowie, relację-udział X SDP w zwalczaniu band UPA, kserokopie korespondencji Z. Gołębiowskiego z Ministerstwem Obrony Narodowej w Warszawie dot. przyznania emerytury wojskowej, życiorys Z. Gołębiowskiego, dyplomy o mianowaniu przez Ministra Obrony Narodowej na stopień kapitana i majora, wykaz przyznanych odznaczeń za zasługi na polu walki i pracy w latach 1939-1988, kserokopię wniosku Związku Inwalidów Wojennych RP o nadanie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, kserokopię legitymacji wojskowej.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1933
Data końcowa: 1995
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 631/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony