Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór: Jan Cichocki
Opis zawartości
Tytuł: Materiały dotyczące działalności opozycji w Szczecinie w latach 1980 - 1981 - dokumenty oraz materiały poligraficzne: „Ulotka nr 10” Szczecin PAM, 17.11.1980 r.; „Ulotka nr 9” Szczecin PAM, 17.11.1980 r.; „Studenci PAM informują” ulotka nr 8, Szczecin PAM, 16.11.1980 r.; „Do wszystkich Polaków” ulotka nr 6, Szczecin PAM, 15.11.1980 r.; „Obywatelu: Studenci PAM-u informują” ulotka nr 4, Szczecin PAM, 13.11.1980 r.; „Obywatelu: Studenci PAM-u informują” ulotka nr 4, Szczecin PAM, 13.11.1980 r. Pow. PAM 2000/8; Informacja o akcji protestacyjnej studentów PAM w Szczecinie skierowana do mieszkańców Szczecina, Szczecin PAM, 11.11.1980 r.; Informacja o akcji protestacyjnej studentów PAM w Szczecinie skierowana do mieszkańców Szczecina; „Polacy, Funkcjonariusze MO i SB” odezwa do funkcjonariuszy MO i SB, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Szczecinie, Szczecin, 28.03.1981 r.; „Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego STOCZNI”, Szczecin, 19.08.1980 r.; „Przekonsultowane postulaty MKS przedstawiamy do realizacji KOMISJI Rządowej”, Szczecin, 21.08.1980 r.; „Komunikat nr 7 Zakładowego Komitetu Strajkowego”, Szczecin, 24.08.1980 godz. 14.30; Pismo w sprawie konsultacji dotyczących rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, Szczecin, 26.09.1980 r.; „Komunikat Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Szczecinie z dnia 29.09.1980 r.”; „Informacja ze spotkania członków Międzyzakładowej Komisji Robotniczej – Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szczecinie w dniu 01.10.1980 r.; „Komunikat MKR NSZZ „Solidarność w Szczecinie” nr 27, Szczecin, 27.11.1980 r.; „Uchwała Plenum Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w Szczecinie z dnia 22 stycznia 1981 roku.”; „Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie”, 30.08.1980 r.; „Komunikat nr 9” PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU POMORZA ZACHODNIEGO MSZZ „Solidarność”, Szczecin, 07.08.1981 r.; „Komunikat nr 10A” PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU POMORZA ZACHODNIEGO MSZZ „Solidarność”, Szczecin, 08.08.1981 r.; „Komunikat nr 32” PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU POMORZA ZACHODNIEGO MSZZ „Solidarność” w Szczecinie – dodatek I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”, Szczecin, 11.09.1981 r.; „Komunikat nr 50” PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU POMORZA ZACHODNIEGO MSZZ „Solidarność” w Szczecinie, Szczecin, 03.10.1981 r.; „Komunikat nr 89” PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU POMORZA ZACHODNIEGO MSZZ „Solidarność”, Szczecin, 27.11.1981 r.; Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego podjęta w dniu 28 lipca 1981 r.; Oświadczenie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w sprawie treści Uchwały IV Plenum KC PZPR z dn. 18.10.1981 r.; „Decyzja Prezydium MKR – u w Szczecinie w dniu 03.10.br.” luźna kartka formatu A4; Dokument informacyjny Komitetu Strajkowego Studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie; „Oświadczenie Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk”, Wrocław, 21.10.1981 r.; „Strajkowy Biuletyn Informacyjny”, Gdańsk, 20.08.1980 r.; „Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego”, Gdańsk, 24.08.1980 r.; „Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej”, Gdańsk, 29.09.1980 r.; Oświadczenie Rzecznika Prasowego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Gdańsk, dnia 19 października 81 r.; Oświadczenie sporządzone w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie w dniu 26.08.1980 r.; „Uchwała Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zatrzymania przez MO w dniu 01 maja br. Ireneusza Koceli i Macieja Kwaśniewskiego”, Kielce, 02.05.1981 r.; Luźna kartka zawierające informacje dotyczące MKS Regionu Świętokrzyskiego; „Co odnawiać?” przedruk z pisma „Odnowa” KZ PZPR „Towimoru” w Toruniu nr 18; „Komunikat specjalny MKZ NSZZ „Solidarność” w MZK Warszawa”, Warszawa, 21.03.1981 r.; Serwis Biura Informacji Prasowej; Komunikat KPP z dnia 24 marca 1981 godz. 3.15; „Apel intelektualistów polskich”, Warszawa, 20.08.1980 r.; „Oświadczenie SDP” Warszawa 10.08.1981, „Dokumentacja do oświadczenia SDP z dnia 10.08.1981 r.”; Odezwa skierowana przez Komisję Zakładową „Solidarności” zakładów pracy Ochota i Komisję Zakładową „Solidarności” BUDOPOLU – Warszawa do milicjantów; „Odpowiedź Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego dla Komisji Rządowej”; „Aktualny program działania niezależnych Związków Zawodowych – projekt”, Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych; Statut przedstawiony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 24.09.1980 r.; „Statut niezależnego samorządnego związku zawodowego utworzenie i nazwa zawiązku-projekt”; „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność-statut”; Dokument składający się z trzech kolejno ponumerowanych kart dotyczący działalności Związków Zawodowych w PRL, karty formatu A4 niepołączone ze sobą; „Wkład gospodarczy pokolenia Polski niepodległej (1918-1939)” tekst prof. dr hab. Łukasza Czumy –KUL; „Przemówienie I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani na VI Plenum Komitetu Centralnego”; Pismo skierowane przez egzekutywę PZPR KWMO i KMMO w Szczecinie do funkcjonariuszy MO i SB, Szczecin, 30.03.1981 r.; „Komitet Wojewódzki PZPR Informacja” nr 30, Szczecin, 11.03.1981 r.; „Lista wcześniejszych ustaleń przewodniczącego Komitetu ds. Radia i TV Macieja Szczepańskiego i I wiceprezesa Eugeniusza Patyka podana do wiadomości pracowników TV na zebraniu 29.08.1980 r.”; „Ustalenia przedstawicieli Komisji Mieszanej powołanej zarządzeniem nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1980 roku do spraw nadzoru nad realizacją protokołu ustaleń, pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową w Szczecinie”; „Referat egzekutywy KW PZPR w Szczecinie wygłoszony w dniu 10 września 1980 r. na wojewódzkiej naradzie aktywu partyjno-gospodarczego przez I sekretarza KW PZPR Janusza Brycha”; „Informacja bieżąca KW PZPR” nr 12, Szczecin, 14.11.1980 r.; „Informacja bieżąca KW PZPR” nr 9, Szczecin, 11.11.1980 r.; „Informacja bieżąca KW PZPR” nr 8, Szczecin, 10.11.1980 r.; Dalekopis nr 424 skierowany przez KC PZPR w Warszawie do KW PZPR w Szczecinie, Warszawa, 02.10.1980 r.; Dokument Sekretariatu KW PZPR w Szczecinie dotyczący ustaleń V Plenum KC PZPR; „Notatnik lektora” (nr 97) 37, 30.10.1978; „List otwarty Stoczniowej Organizacji Partyjnej”; „Ustawa o związkach zawodowych - projekt”; „Oświadczenie uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce”, Lublin, 14.03.1981 r.; „Dokumenty i Materiały XII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego”, Warszawa, marzec 1981 r.; Informacja dotycząca 35 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, karata formatu A4; Szanowni kombatanci i drodzy przyjaciele – do użytku wewnątrzpartyjnego, tekst odtworzony z taśmy magnetofonowej; Tekst przemówienia Przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” Mariana Jurczyka wygłoszonego do Kombatantów w dn. 01 sierpnia 1981r. w Zamku z okazji 37 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego; „Posłanie Zbigniewa Siemińskiego do Komitetów Strajkowych w Polsce”, Łódź, 16.08.1980 r.; „11 listopada, a rocznica odzyskania niepodległości” luźna kartka formatu A4; Luźna kartka formatu A5 zawierająca rysunki satyryczne i nazwiska; „Sierpniowe dyskusje i rozwiązania”, wiersz; „Lista Płac”, wiersz; Dwa wiersze; Plakat „USTRZYKI DOLNE TO TEŻ POLSKA” NSZZR Solidarność Wiejska; Plakat „ŻĄDAMY REJESTRACJI SOLIDARNOŚCI WIEJSKIEJ”; Plakat „Jedność Tygodnik NSZZ Solidarność POMORZA ZACHODNIEGO”; Karta zawierająca 2 napisy „MKS WOLNE NIEZALEŻNE ZWIĄZKI ZAWODOWE”; Plakat „NAJPIERW W PYSK PÓŹNIEJ POROZMAWIAMY” NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa Węzła PKP; Plakat „ODPOWIEDŹ CZY ZWOLNIENIE 500 FUNKCJONARIUSZY MO ZA DZIŁLALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ I NIEDOPUSZCZENIE DO ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU NA PEWNO PRZYCZYNI SIĘ DO:” Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej; Odezwa „ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZGŁOSISZ KANDYDATURĘ! ZANIM ODDASZ SWÓJ GŁOS!” NSZZ „Solidarność” MKR Szczecin – 2 egzemplarze; Informacja o mszy świętej żałobnej w dniu 01.08.1981 za żołnierzy AK (w formie klepsydry), Zarząd Koła ZBOWiD w Zakopanem; Plakat „SOLIDARNOŚĆ ŻĄDA UWOLNIENIA WSZYSTKICH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH”; Plakat „WOLNOŚĆ DLA WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH”; Plakat „WOLNOŚĆ DLA WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH”; Plakat „NIEZALEŻNY, SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”; Karta zawierająca znak ręka zaciśnięta w pięść NWZZ 1980; Plakat „NSZZ „SOLIDARNOŚĆ TO:”; Plakat „O CZYM WAS „KURIER” NIE POINFORMUJE”; Plakat „1791 1981 3 MAJA” – 2 egzemplarze; Plakat przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego; Plakat „TEGO SPADKU PO ZABORCACH NIE CHCEMY”; Plakat „1 MAJA” Czesław Machnicki; Plakat „JEST JEDNA POLSKA”; Plakat „WOLNOŚĆ DLA WIĘZIONYCH ZA PRZEKONANIA”; Plakat „DO twardogłowych”; Koperta „STRAJK 1981”; „Komunikat”, redakcja „Jedność”, Szczecin, 23.01.1981 r.; Plakat „STRAJKOWALIŚMY DLA WAS” STUDENCI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ; Plakat „1 MAJA 1890 3 MAJA 1791”
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1978
Data końcowa: 1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 337
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Sz 580/3
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony