Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski
Opis zawartości
Tytuł: Archiwum Józefa Lutaka "Dyzmy" - dokumenty dotyczące komórki dywersyjno-wywiadowczej "Ruch" Inspektoratu AK Rzeszów (kserokopie).
Opis: Arch. "Dyzmy" T-II/137 - Wójcik Jan "Grad" - Raport wywiadowczy dot. wojsk niemieckich stacjonujących w Rzeszowie; Arch. "Dyzmy" T-II/138, 154 - Meldunek wywiadowczy dot. osób podejrzanych o konfidenctwo; Arch. "Dyzmy" T-II/139 - Wójcik Zdzisław "Cyran" - Informacja dla łączniczki "Ewy" dot. możliwości spotkania z Lutakiem Józefem ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/140-142; Arch. "Dyzmy" T-II/143 - Sprawozdanie finansowe z Kursu za okres od 11.03. do 7.04.1943 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/144-145 - Wójcik Zdzisław "Cyran" - Schemat organizacyjny i wykaz osobowy członków "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/146-147; Arch. "Dyzmy" T-II/148-149 - Wójcik Zdzisław "Cyran" - Schemat organizacyjny i wykaz osobowy członków "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/150-153 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" - Rozkazy dla Sadowskiego Andrzeja ps. "Kmita", d-cy oddziału dywersyjnego Placówki AK Dębica ps. "Działo"; Arch. "Dyzmy" T-II/155 - Meldunek kontrwywiadowczy "Trzmiela"; Arch. "Dyzmy" T-II/156-157 - Raport wywiadowczy Andrzeja Grochala "Młot"; Arch. "Dyzmy" T-II/158 - "Romanowski" - Raport wywiadowczy dla Lipskego Stanisława ps. "Wujek"; Arch. "Dyzmy" T-II/159-160 - "Mars" - Raport kontrwywiadowczy dot. konfidentów i szkodników sprawy polskiej; Arch. "Dyzmy" T-II/161-162 - "Podkowa" - Raport wywiadowczy na temat służby wartowniczej FMR (strażnicy fabryczni - Werkschutz) wraz z planem fabryki; Arch. "Dyzmy" T-II/163 - Oświadczenie "Rocha" i "Cyrana" dot. prowadzonej obserwacji komunistów; Arch. "Dyzmy" T-II/163-164 - Kuźniar Stanisław "Traper" (d-ca grupy dyw. w "Ruchu") - Raport wywiadowczy dot. obserwacji Kloca Władysława, kontaktującego się z komunistami; Arch. "Dyzmy" T-II/165 - Lipski Stanisław "Wujek" - Raport wywiadowczy; Arch. "Dyzmy" T-II/166-168 - Wójcik Jan "Grad" - Meldunek wywiadowczy; Arch. "Dyzmy" T-II/169-173 - Mikulski Stanisław "Żmija" (d-ca patrolu dywersyjnego "Ruchu") - Raport wywiadowczy na temat żandarmerii niemieckiej i policji granatowej wraz ze szkicami; Arch. "Dyzmy" T-II/174-175; Arch. "Dyzmy" T-II/176-177 - Informacje i opinie na temat kierowników szkół i nauczycieli z Hyżnego, Nieborowa, Grzegorzówki, Dylągówki i Wólki Dylągowskiej; Arch. "Dyzmy" T-II/177 - Notatki z wywiadu dot. represji; Arch. "Dyzmy" T-II/178-179 - Meldunek Wójcika Zdzisława ps. "Cyran" do Józefa Lutaka ps. "Orzeł" dot. zadań bieżących wyznaczonych Kuźniarowi Stanisławowi ps. "Traper"; Arch. "Dyzmy" T-II/180-182 - Projekt wypadu na Bahnschutzpolizei; Arch. "Dyzmy" T-II/183 - Wykaz nr 1 stanu organizacyjnego "Ruchu" na dzień 03.III.1943 r. i 07.IV.1943 r. podany szyfrem wraz z opisem; Arch. "Dyzmy" T-II/184 - Wykaz nr 2 stanu oficerów wg stopni i broni na dzień 05.III.1943 r. i 07.IV.1943 r. podany szyfrem wraz z opisem; Arch. "Dyzmy" T-II/185 - Wzór szyfru nr 3 z objaśnieniem; Arch. "Dyzmy" T-II/186 - Lutak Józef "Roch" - Wzór doniesienia karnego; Arch. "Dyzmy" T-II/187 - "Atair" - Ostrzeżenie dla Lutaka Józefa ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/188 - "Lśniący" - Meldunek o przeprowadzonym szkoleniu obsługi broni; Arch. "Dyzmy" T-II/189 - "Lśniący" - Wykaz broni; Arch. "Dyzmy" T-II/190 - Informacja na temat zatrzymania "Jastrzębia"; Arch. "Dyzmy" T-II/191-196; Arch. "Dyzmy" T-II/197 - Mikulski Stanisław "Żmija" - Raport za m-c marzec 1943 r. dot. stanu ludzi i sprzętu; Arch. "Dyzmy" T-II/198 - Mikulski Stanisław "Żmija" - Wykaz osobowy członków "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/199-205; Arch. "Dyzmy" T-II/206-208; Arch. "Dyzmy" T-II/209-210 - Notatki dot. partyzantki "Sokół"; Arch. "Dyzmy" T-II/211 - Wykaz osobowy; Arch. "Dyzmy" T-II/212 - "Grab" - Zaszyfrowane informacje oraz wykaz osobowy grupy "Graba"; Arch. "Dyzmy" T-II/213; Arch. "Dyzmy" T-II/214-218 - Wykaz osobowy oficerów, podoficerów i strzelców "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/219 - "Romanowski" - Raport wywiadowczy na temat transportów kolejowych; Arch. "Dyzmy" T-II/220 - "Romanowski" - Meldunek wywiadowczy dot. Władysława Szlęzaka, konfidenta Gestapo; Arch. "Dyzmy" T-II/221-223; Arch. "Dyzmy" T-II/224; Arch. "Dyzmy" T-II/225 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" - Sprawozdanie finansowe z kursu za okres od 11.III.-07.IV.1943 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/226-227; Arch. "Dyzmy" T-II/228 - Sadowski Andrzej "Kmita", "Bystry" (d-ca plutonu dywersyjnego Placówki AK Dębica) - Meldunek z wykonanego zadania; Arch. "Dyzmy" T-II/229 - Lutak Józef "Roch" - Stan finansowy "Ruchu" za m-c grudzień 1942 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/230; Arch. "Dyzmy" T-II/231 - Raport Mikulskiego Stanisława ps. "Żmija" dot. stanu ludzi i broni; Arch. "Dyzmy" T-II/232 - Raport Mikulskiego Stanisława ps. "Żmija" za m-c styczeń 1943 r., dot. stanu ludzi i broni; Arch. "Dyzmy" T-II/233; Arch. "Dyzmy" T-II/234 - Raport Mikulskiego Stanisława ps. "Żmija" za m-c luty 1943 r., dot. stanu ludzi i broni; Arch. "Dyzmy" T-II/235 - Wykaz osobowy grupy dywersyjnej Mikulskiego Stanisława ps. "Żmija"; Arch. "Dyzmy" T-II/236 - Kowal Antoni "Cyrkiel" - Plan mieszkania Heinza Ehausa; Arch. "Dyzmy" T-II/237 - Plan raportu miesięcznego d-cy dywersji krypt. "Dywan" Obwodu AK Dębica krypt. "Deser", Lutaka Józefa ps. "Dyzma"; Arch. "Dyzmy" T-II/238 - Saldo "Ruchu" za m-c luty i marzec 1943 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/239 - "Grab" - Zaszyfrowane informacje; Arch. "Dyzmy" T-II/240 A - "Jacek" - Informacje wywiadowcze dla d-cy "Ruchu", Lutaka Józefa ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/240 B - Klucz do szyfru podany przez Inspektorat AK Rzeszów; Arch. "Dyzmy" T-II/241-242 A - Plan działania partyzanckiego oddziału wyszkoleniowego; Arch. "Dyzmy" T-II/241 B - Wytyczne dla "Ruchu" od inspektora rzeszowskiego Łukasza Cieplińskiego ps. "Róg"; Arch. "Dyzmy" T-II/242 B - Doniesienie karne na Sobczyk Annę i Pleśniaka Stanisława z Błażowej, sporządzone przez d-cę "Ruchu", Lutaka Józefa ps. "Orzeł"; Arch. "Dyzmy" T-II/243 A - Lutak Józef "Roch" - Raport "Ruchu" dla Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "Rzemiosło" dot. stanu ludzi i broni; Arch. "Dyzmy" T-II/243 B - Lutak Józef "Roch" - Notatki z wywiadu dot. komuny; Arch. "Dyzmy" T-II/244-245; Arch. "Dyzmy" T-II/246 A - Wójcik Zdzisław "Cyran" - Rozkaz wywiadowczy dla "Orlika"; Arch. "Dyzmy" T-II/246 B - Wójcik Zdzisław "Cyran" - Rozkaz bojowy dla Aleksandra Grubego ps. "Sęp"; Arch. "Dyzmy" T-II/247 - Schemat Organizacji z podziałem na: pluton, drużyny i sekcje; Arch. "Dyzmy" T-II/248 - Lutak Józef "Roch" - Wykaz akcji dywersyjnych wykonanych z inicjatywy "Żmiji" od marca 1941 r. do marca 1943 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/249 - Rozkaz wywiadowczy nr 11, d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/250 - Lutak Józef "Roch" - Notatki z wywiadu dot. komuny; Arch. "Dyzmy" T-II/251 - Lutak Józef "Roch" - Materiały szkoleniowe; Arch. "Dyzmy" T-II/252 - Rozkaz specjalny d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/253; Arch. "Dyzmy" T-II/254-256 - Rozkaz okresowy d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/257 - Rozkaz d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps. "Roch", dot. likwidacji WW i WP w "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/258-260 - Raport miesięczny d-cy dywersji krypt. "Dywan" Obwodu AK Dębica krypt. "Deser", Lutaka Józefa ps. "Dyzma"; Arch. "Dyzmy" T-II/261 - Ocena kalkulacji czasu działania partyzantki "Sokół" przez jej d-cę Lutaka Józefa ps. "Sokół"; Arch. "Dyzmy" T-II/262 - Wykaz uczestników 1 partyzantki "Sokół" oraz kwity honorowe za żywność; Arch. "Dyzmy" T-II/263 - Lutak Józef "Sokół" - Raport z rozdania rzeczy zarekwirowanych po akcji partyzantki "Sokół" na majątek w Olchowej oraz sprawozdanie finansowe; Arch. "Dyzmy" T-II/264 - Instrukcja kmdta Obwodu AK Rzeszów krypt. "Rozbratel", Brydaka Edwarda ps. "Andrzej"; Arch. "Dyzmy" T-II/265 - Rozkaz okresowy kmdta Obwodu AK Rzeszów krypt. "Róża", Brydaka Edwarda ps. "Andrzej"; Arch. "Dyzmy" T-II/266-267 - "Wytyczne wywiadu. Część II", kmdta Obwodu AK Rzeszów krypt. "Róża", Brydaka Edwarda ps. "Andrzej"; Arch. "Dyzmy" T-II/268 - Rozkaz organizacyjny kmdta Obwodu AK Rzeszów krypt. "Rozbratel", Brydaka Edwarda ps. "Andrzej" oraz uzupełnienie do wytycznych pracy wywiadowczej na okres wiosny 1942 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/269 A - Rozkaz kmdta Obwodu AK Rzeszów krypt. "Rozbratel", Brydaka Edwarda ps. "Andrzej"; Arch. "Dyzmy" T-II/269 B - Wykaz osobowy (prawdopodobnie) oddziału "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/270 A - Rozkaz kmdta Obwodu AK Rzeszów krypt. "Róża", Brydaka Edwarda ps. "Andrzej", dot. wywiadu i obserwacji ruchu samochodowego; Arch. "Dyzmy" T-II/270 B; Arch. "Dyzmy" T-II/271 A - Zadania dla WW zlecone przez kmdta Obwodu AK Rzeszów, Brydaka Edwarda ps. "Andrzej"; Arch. "Dyzmy" T-II/271 B - List Szeligi Tadeusza ps. "Gryf" do kmdta Obwodu AK Rzeszów Brydaka Edwarda ps. "Andrzej".
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1942
Data końcowa: 1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 595/143
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony