Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski
Opis zawartości
Tytuł: Archiwum Józefa Lutaka "Dyzmy" - dokumenty dotyczące komórki dywersyjno-wywiadowczej "Ruch" Inspektoratu AK Rzeszów (kserokopie).
Opis: Arch. "'Dyzmy" T-II/1-4 - "Tur" - Raport nr 5 dot. liczebności jednostek niemieckich; Arch. "Dyzmy" T-II/3-8 - Materiały szkoleniowe Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "34" pt. "Skład, organizacja i uzbrojenie baonu policji niemieckiej"; Arch. "Dyzmy" T-II/9-12 - "Universum" - Program 10-cio dniowego kursu dywersyjno-sabotażowego; Arch. "'Dyzmy" T-II/13 - Informacje wywiadowcze dot. Ukraińców na terenie Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "34"; Arch. "Dyzmy" T-II/14-21 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" (d-ca Placówki AK Błażowa, d-ca "Ruchu", of. dywersji Inspektoratu AK Rzeszów) - Sprawozdanie z akcji partyzanckiej OP "Sokół" odbytej w dniach 24.VI. do 4.VII.1943 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/20 - Raport wywiadowczy dot. transportów kolejowych; Arch. "Dyzmy" T-II/21 - Wzór doniesienia karnego dot. zdrajców, konfidentów; Arch. "Dyzmy" T-II/22 A - "Romanowski" - Raporty wywiadowcze dot. transportów kolejowych; Arch. "Dyzmy" T-II/22 B - Kwit wpłat na Fundusz Walki Zbrojnej; Arch. "Dyzmy" T-II/22 C - Nowy tekst przysięgi akowskiej; Arch. "Dyzmy" T-II/22 D - Meldunek wywiadowczy dot. sytuacji Żydów w Rzeszowie; Arch. "Dyzmy" T-II/23 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz wywiadowczy dla "Trzmiela"; Arch. "Dyzmy" T-II/23-26 B - Raport wywiadowczy "Trzmiela"; Arch. "Dyzmy" T-II/24 A; Arch. "Dyzmy" T-II/24 B - Prośba "Ruchu" do Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "Rzemiosło"; Arch. "Dyzmy" T-II/25 A - Informacja dla Józefa Lutaka ps. "Roch" dot. Kazimierza Strumskiego ps. "Brutus"; Arch. "Dyzmy" T-II/25 B - Spis żołnierzy poszczególnych Obwodów (prawdopodobnie biorących udział w dywersji); Arch. "Dyzmy" T-II/25-26 C; Arch. "Dyzmy" T-II/26 A - Wniosek odznaczeniowy dla Mikulskiego Stanisława "Żmiji"; Arch. "Dyzmy" T-II/27-28 A - Rozkaz inspektora Inspektoratu AK Rzeszów Łukasz Cieplińskiego ps. "Topór"; Arch. "Dyzmy" T-II/27-28 B; Arch. "Dyzmy" T-II/27-28 C - Informacja wywiadowcza na temat oddziału wojskowego Bauleitung; Arch. "Dyzmy" T-II/29 A - Kuźniar Stanisław "Traper" (d-ca grupy dyw. w "Ruchu") - Raport wywiadowczy dot. transportów kolejowych; Arch. "Dyzmy" T-II/29-30 B - Meldunek Wójcika Zdzisława ps. "Cyran" do Lutaka Józefa ps. "Orzeł" na temat raportu "Tura"; Arch. "Dyzmy" T-II/29 C - Schemat niemieckich wojsk stacjonujących w Rzeszowie, rozrysowany na podstawie wywiadu; Arch. "Dyzmy" T-II/30 A; Arch. "Dyzmy" T-II/30 C - Zaświadczenie (Bescheinigung) dla Edwarda Święcha; Arch. "Dyzmy" T-II/31-32 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" - Protokół dot. akcji Olchowa; Arch. "Dyzmy" T-II/33-34 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" - Wykaz uczestników partyzantki "Sokół" według placówek; Arch. "Dyzmy" T-II/35-37 - "Styk" - Informacje wywiadowcze dot. m.in. konfidentów; Arch. "Dyzmy" T-II/38-39, 41 A - Schemat organizacyjny jednostek niemieckich rozpracowany na podstawie wywiadu; Arch. "Dyzmy" T-II/40-41; Arch. "Dyzmy" T-II/42 A; Arch. "Dyzmy" T-II/42 B - Punkt kontaktowy z hasłem podany przez Lutaka Józefa "Rocha"; Arch. "Dyzmy" T-II/43-44 - Dyrektywy dla "Ruchu" od Wałęgi Mieczysława ps. "Jur", przekazane przez "Cyrana" Zdzisława Wójcika; Arch. "Dyzmy" T-II/45-46 - Schemat organizacyjny jednostek niemieckich rozpracowany na podstawie wywiadu; Arch. "Dyzmy" T-II/47-48, 49 - Schemat organizacyjny jednostek niemieckich rozpracowany na podstawie wywiadu; Arch. "Dyzmy" T-II/49 - Lutak Józef "Roch" - Schemat organizacyjny jednostek niemieckich rozpracowany na podstawie wywiadu; Arch. "Dyzmy" T-II/50; Arch. "Dyzmy" T-II/51-54; Arch. "Dyzmy" T-II/55-57; Arch. "Dyzmy" T-II/58, 61-63 - Materiały szkoleniowe "Ćwiczenie bojowe nr 4"; Arch. "Dyzmy" T-II/59-60; Arch. "Dyzmy" T-II/64 - Lutak Józef "Roch" - Sprawozdanie z kursu dywersji; Arch. "Dyzmy" T-II/65 - Rozkaz Szefa Łączności Dowództwa NSZ pt. "Plan łączności, jego znaczenie i wytyczne do opracowania"; Arch. "Dyzmy" T-II/66-67; Arch. "Dyzmy" T-II/67-68 - Schemat organizacji łączności NSZ krypt. "Sobieski" (przechwycony przez "Ruch"); Arch. "Dyzmy" T-II/69-76 - Instrukcja Sztabu Dowództwa NSZ o organizowaniu zawiązków artylerii; Arch. "Dyzmy" T-II/77 - Lutak Józef "Roch" - Stan organizacyjny i zadanie bojowe dla plutonu "Żmija"; Arch. "Dyzmy" T-II/78 - Odpis odezwy nr 54 Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju do żołnierzy; Arch. "Dyzmy" T-II/79-80 - Dokument zatytułowany "Projekt wypadu na Bahnschutzpolizei"; Arch. "Dyzmy" T-II/81-83 - Materiały szkoleniowe Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "34" pt. "Skład, organizacja i uzbrojenie baonu policji niemieckiej"; Arch. "Dyzmy" T-II/84; Arch. "Dyzmy" T-II/85; Arch. "Dyzmy" T-II/86-89; Arch. "Dyzmy" T-II/90 - Miciek Władysław "Mazepa" (of. dyw. Inspektoratu AK Rzeszów) - Fragment dokumentu dot. akcji scaleniowej; Arch. "Dyzmy" T-II/91 - Pismo d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps."Roch" w sprawie przydzielenia do Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "Rzemiosło" materiałów dot. pracy w dywersji; Arch. "Dyzmy" T-II/92-94 - Rozkaz inspektora Inspektoratu AK Rzeszów krypt."34", Cieplińskiego Łukasza ps. "Pług"; Arch. "Dyzmy" T-II/95 - Rozkaz d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps."Roch" dot. likwidacji WW i WP w "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-II/96-101 - Materiały szkoleniowe Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "34" pt. "Skład, organizacja i uzbrojenie baonu policji niemieckiej"; Arch. "Dyzmy" T-II/102-105 - Informacja Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "Rzemiosło" dot. systemu prac Gestapo; Arch. "Dyzmy" T-II/106-107 - Lutak Józef "Roch" - Szkoleniowe projekty uderzenia na komunikację, radiostację Malawa i Gestapo; Arch. "Dyzmy" T-II/108 - Tekst przysięgi uchwalony przez Komitet dla spraw Kraju, zatwierdzony przez Naczelnego Wodza w dniu 12.11.1942 r.; Arch. "Dyzmy" T-II/109 - Rozkaz Sztabu Dowództwa NSZ o utworzeniu Centralnego Wydziału Finansowego, Okręgowych Wydziałów Finansowych oraz Powiatowych Referatów Finansowych; Arch. "Dyzmy" T-II/110 - Rozkaz Sztabu Dowództwa NSZ (przechwycony przez "Ruch"); Arch. "Dyzmy" T-II/111 - Raport "Ruchu" na temat działań Ukraińców; Arch. "Dyzmy" T-II/112 - Lutak Józef "Roch" - Ogólne wytyczne "Ruchu" dla organizujących wypady lub zasadzki; Arch. "Dyzmy" T-II/113-116 - "Universum" - Program 10-cio dniowego kursu dywersyjno-sabotażowego; Arch. "Dyzmy" T-II/117-119 - Lutak Józef "Roch" - Instrukcja i program szkolenia d-ców dywersji; Arch. "Dyzmy" T-II/120-130; Arch. "Dyzmy" T-II/131 A - Meldunek o dekonspiracyjnym zachowaniu żołnierzy Placówki AK Błażowa krypt. "Buk"; Arch. "Dyzmy" T-II/131 B - Lutak Józef "Roch" - Wykaz stanu organizacyjnego "Ruchu" na dzień 06.V.1943 r., podany szyfrem wg wzoru nr 1; Arch. "Dyzmy" T-II/131 C - Mikulski Stanisław "Żmija" (d-ca patrolu dywersyjnego "Ruchu") - Zaszyfrowane informacje (Żuławy); Arch. "Dyzmy" T-II/132 A - Notatki d-cy "Ruchu" Lutaka Józefa ps. "Roch"; Arch. "Dyzmy" T-II/132 B - Lutak Józef "Roch" - Saldo "Ruchu" z m-ca kwietnia (spis wydatków); Arch. "Dyzmy" T-II/133-134 - Meldunek wywiadu wojskowego "Ruchu" z punktu obserwacyjnego w Wilkowyi na temat ruchu lotniczego; Arch. "Dyzmy" T-II/135-136 - Lipski Stanisław "Wujek" (d-ca oddziału dywersji kolejowej, członek "Ruchu") - Raport miesięczny dot. transportu.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1942
Data końcowa: 1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 595/142
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony