Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Archiwum osobiste: Andrzej Zagórski
Opis zawartości
Tytuł: Archiwum Józefa Lutaka "Dyzmy" - dokumenty dotyczące komórki dywersyjno-wywiadowczej "Ruch" Inspektoratu AK Rzeszów (kserokopie).
Opis: Arch. "Dyzmy" T-I/1- 4, 15-18 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" (d-ca Placówki AK Błażowa, d-ca "Ruchu", of. dywersji Inspektoratu AK Rzeszów) - Raport kontrwywiadowczy z dnia 12.02.1943 r.; Arch. "Dyzmy" T-I/5-12 - Dziennik inwigilacyjny dla Generalnego Gubernatorstwa wydawany przez dowódcę Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (Oddz. V) w Krakowie (rocznik 4, nr 17); Arch. "Dyzmy" T-I/19-21 - Lutak Józef "Orzeł" - Informacja wywiadowcza dot. sprzętu lotniczego stron walczących; Arch. "Dyzmy" T-I/22-24 - Lutak Józef "Roch" - Instrukcja i program szkolenia d-ców dyw. dla Obwodu AK Kolbuszowa krypt. "Kefir"; Arch. "Dyzmy" T-I/25-28 - "Universum" - Program 10-cio dniowego kursu dywersyjno-sabotażowego; Arch. "Dyzmy" T-I/29 A - Lutak Józef "Orzeł" - Rozkaz organizacyjny "R.Or.Nr 26"; Arch. "Dyzmy" T-I/29 B - Ciepliński Łukasz "Pług" - Rozkaz inspektora Inspektoratu AK Rzeszów krypt. "Rtęć" dot. meldunków z obserwacji ruchu samochodowego; Arch. "Dyzmy" T-I/30, 40, 63, 84, 88, 89, 91 - Lutak Józef "Orzeł" - Referat dyskusyjny z cyklu "Krzyżacy" (str. 1-2); Arch. "Dyzmy" T-I/31 - Wzór świadectwa dojrzałości Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (tajne nauczanie w Inspektoracie AK Rzeszów krypt. "Rtęć"); Arch. "Dyzmy" T-I/32-39, 42-45, 69, 78-83, 85, 87, 92 - Materiały wywiadowczo-szkoleniowe dot. typów broni i taktyki prowadzenia walki przez okupantów (str. 1-7); Arch. "Dyzmy" T-I/41, 59 - Lutak Józef "Orzeł" - Referat dyskusyjny pt. "Triumf Dmowskiego"; Arch. "Dyzmy" T-I/46, 86 - Lutak Józef "Orzeł" - Referat dyskusyjny z cyklu "Krzyżacy"; Arch. "Dyzmy" T-I/47-58 - Instrukcja szkoleniowa dot. taktyki prowadzenia działań wojennych (str. 1-12); Arch. "Dyzmy" T-I/60-61, 64-65 - Biuletyn Informacyjny Małopolski; Arch. "Dyzmy" T-I/62 - Instrukcja szkoleniowa dot. obrony przeciwlotniczej; Arch. "Dyzmy" T-I/66, 90 - Lutak Józef "Roch", "Sokół", "Orzeł", "Dyzma" - Referat dyskusyjny z cyklu "Krzyżacy" pt. "Niemcy bliskiej przyszłości" (str. 1-2); Arch. "Dyzmy" T-I/67-68 - "Asfaltowy" - Meldunek z obserwacji ruchu samochodowego; Arch. "Dyzmy" T-I/70; Arch. "Dyzmy" T-I/71 - Lutak Józef "Orzeł" - Rozkaz organizacyjny "R.O.Nr 25"; Arch. "Dyzmy" T-I/72-73 - Lutak Józef "Orzeł" - Instrukcja szkoleniowa pt. "Drużyna i pluton nowoczesnej piechoty" (str. 1-2); Arch. "Dyzmy" T-I/74-75 - Lutak Józef "Orzeł" - Charakterystyka i obsługa RKM Browning wz 28 (str. 1-2); Arch."'Dyzmy" T-I/76; Arch. "Dyzmy" T-I/77 - Rozkaz inspektora Inspektoratu AK Rzeszów krypt."Rzemioslo", Cieplińskiego Łukasza ps. "Pług"; Arch. "Dyzmy" T-I/93 - Jacheć Stanisław "Jarosław" (of. broni Placówki AK Błażowa, później of. br. Podobwodu AK Rzeszów-Południe) - Modlitwy; Arch. "Dyzmy" T-I/94 - Brzęk Gabriel "Dewajtis" (przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej "Kuźnica"), Lutak Józef "Orzeł" - Pokwitowanie otrzymanych pieniędzy; Arch. "Dyzmy" T-I/95 A - Wyciąg z rozkazu nr 958 Naczelnego Dowódcy ZWZ; Arch. "Dyzmy" T-I/95 B - Brzęk Gabriel "Dewajtis" - List do Józefa Lutaka; Arch. "Dyzmy" T-I/95 C - Pokwitowanie wpłaty na Fundusz Walki Zbrojnej dla księdza Michała Pilipiec ps. "Ski" (kapelana Obwodu AK Rzeszów); Arch. "Dyzmy" T-I/97 A, B, C; Arch. "Dyzmy" T-I/98 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla "Tura"; Arch. "Dyzmy" T-I/98 B - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz organizacyjny dla Zdzisława Wójcika "Cyrana"; Arch. "Dyzmy" T-I/100-101 A; Arch. "Dyzmy" T-I/100-101 B; Arch. "Dyzmy" T-I/100-101 C; Arch. "Dyzmy" T-I/101-102 D; Arch. "Dyzmy" T-I/102-103; Arch. "Dyzmy" T-I/104; Arch. "Dyzmy" T-I/105 A; Arch. "Dyzmy" T-I/105 B - Zakres działalności terytorialnej "Ruchu" na podstawie schematu Placówek; Arch. "Dyzmy" T-I/106-107 A - List do Lutaka Józefa; Arch. "Dyzmy" T-I/106-107 B; Arch. "Dyzmy" T-I/108 A - Dodatkowa lista składek na ZWZ; Arch. "Dyzmy" T-I/108 B - Notatki z wywiadu w Obwodzie ZWZ Brzozów; Arch. "Dyzmy" T-I/109 A-109 B - Rachunki za materiały kancelaryjne; Arch. "Dyzmy" T-I/110-111 - Lutak Józef "Orzeł" - Projekt modlitwy przed bitwą; Arch. "Dyzmy" T-I/112 - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla "Wiatra" dot. przeprowadzenia wywiadu na temat oddziału stacjonującego w Koszarach Hindenburga; Arch. "Dyzmy" T-I/113 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla Jana Wójcika ps. "Grad" dot. przeprowadzenia wywiadu na temat Bahnschutzu w Rzeszowie; Arch. "Dyzmy" T-I/113 B; Arch. "Dyzmy" T-I/113 C - Rozkaz dla Tadeusza Wilka ps. "Orwid"; Arch. "Dyzmy" T-I/113-114 D - Rozkaz dla Stanisława Mikulskiego ps. "Żmija", d-cy plutonu dywersyjnego; Arch. "Dyzmy" T-I/114 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla "Osiłka"; Arch. "Dyzmy" T-I/114 B - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dot. blankietów i pieczątek; Arch. "Dyzmy" T-I/114 C - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla "Ataira"; Arch. "Dyzmy" T-I/115-116 - Zadania ćwiczebne dla d-ców plutonów; Arch. "Dyzmy" T-I/117 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz przeprowadzenia wywiadu na temat miejscowego kierownictwa budowy, Wojskowego Urzędu Budowlanego; Arch. "Dyzmy" T-I/117 B - Lista żołnierzy "Ruchu"; Arch. "Dyzmy" T-I/117-118 C; Arch. "Dyzmy" T-I/118 A, B - Lutak Józef "Roch" - Kontakt z hasłem dla Andrzeja Grochal "Młota" i Jana Wójcika "Grada"; Arch. "Dyzmy" T-I/119 - Dokument zatytułowany "Rozkaz w sprawie szkodników Spr. Polsk."; Arch. "Dyzmy" T-I/120 - Ciepliński Łukasz "Pług" - Rozkaz specjalny nr 1 dla "4"; Arch. "Dyzmy" T-I/121 - Lutak Józef "Roch" - Kontakt z hasłem dla "Tura" i "Żmiji"; Arch. "Dyzmy" T-I/122; Arch. "Dyzmy" T-I/123 - Notatki dot. zadań wywiadowczych i efektów wywiadu; Arch. "Dyzmy" T-I/123 - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz wywiadowczy dla "Tadka"; Arch. "Dyzmy" T-I/124 - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla "Trzmiela"; Arch. "Dyzmy" T-I/124 - Lutak Józef "Roch" - Kontakt z hasłem dla "Korczaka" i "Osiki"; Arch. "Dyzmy" T-I/125 A - Wójcik Zdzisław "Cyran" - Rozkaz wywiadowczy dla "Tura"; Arch. "Dyzmy" T-I/125 B - Lutak Józef "Roch" - Kontakt z hasłem; Arch. "Dyzmy" T-I/125 C - Rozkaz dla "Tura"; Arch. "Dyzmy" T-I/126 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz dla "Grada"; Arch. "Dyzmy" T-I/126 B, C, D; Arch. "Dyzmy" T-I/127 A, B, C; Arch. "Dyzmy" T-I/127 D - Meldunek wywiadowczy o przelotach samolotów z punktu obserwacyjnego Tyczyn; Arch. "Dyzmy" T-I/128-131 - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz wywiadowczy dla "Tura" i "Grada"; Arch. "Dyzmy" T-I/132; Arch. "Dyzmy" T-I/133 - List do Józefa Lutaka "Dyzmy"; Arch. "Dyzmy" T-I/134 A; Arch. "Dyzmy" T-I/134 B - Zaszyfrowane informacje wywiadowcze; Arch. "Dyzmy" T-I/135 A - Zaszyfrowane informacje wywiadowcze; Arch. "Dyzmy" T-I/135-136 B - Sowa Władysław "Mewa" (of. Dyw. Placówki AK Błażowa, a następnie Podobwodu AK Rzeszów-Południe) - Raport w sprawie działalności gajowego Wróbla Tadeusza na terenie Placówki AK Błażowa do d-cy Placówki Maciołka Józefa "Żurawia"; Arch. "Dyzmy" T-I/136 A; Arch. "Dyzmy" T-I/137-138 A - Lutak Józef "Roch" - Rozkaz wywiadowczy dla Zdzisława Wójcika ps. "Cyran"; Arch. "Dyzmy" T-I/137-138 B; Arch. "Dyzmy" T-I/139 - Lutak Józef "Orzeł" - Rozkaz okresowy nr 27; Arch. "Dyzmy" T-I/140 - Rozkaz okresowy nr 26; Arch. "Dyzmy" T-I/141 A - Rozkazy wywiadowcze; Arch. "Dyzmy" T-I/141 B, C - Dwa kwity wpłat na Fundusz Walki Zbrojnej; Arch. "Dyzmy" T-I/142-143 - Zaszyfrowane informacje wywiadowcze; Arch. "Dyzmy" T-I/144 A - Rozkazy wywiadowcze dla Zdzisława Wójcika ps. "Cyran"; Arch. "Dyzmy" T-I/144 B; Arch. "Dyzmy" T-I/145-146 A - Lutak Józef "Orzeł" - Protokół z zeznania "Gryfa" dot. Mieczysława Chendyńskiego przesłany do inspektora "Pługa"; Arch. "Dyzmy" T-I/145-146 B; Arch. "Dyzmy" T-I/145-146 C; Arch. "Dyzmy" T-I/147 A - Maciołek Józef "Żuraw" (kmdt Podobwodu AK Rzeszów-Południe) - Prośba d-cy Placówki AK Dynów krypt. "Damian" Józefa Maciołka o przydzielenie do dyspozycji kwoty z FWZ (Fundusz Walki Zbrojnej) na zakup broni; Arch. "Dyzmy" T-I/147 B - Maciołek Józef "Żuraw" - Spis żołnierzy z Placówki AK Dynów krypt. "Damian" z wyszczególnieniem stopni i funkcji; Arch. "Dyzmy" T-I/148 - Maciołek Józef "Żuraw" - Meldunek Józefa Maciołka d-cy Placówki AK Dynów krypt. "Damian" na temat raportu "Mewy"; Arch. "Dyzmy" T-I/149-150 B - Rozplanowanie akcji dywersyjnej, napadu na transport amunicji; Arch. "Dyzmy" T-I/149-150 A.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1941
Data końcowa: 1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba stron: 312
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Kr 595/140
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony