Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni 1980-1989
Przyporządkowanie
Seria: Zarząd Polityczny
Podseria: Materiały administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenie nr 1 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 14-01-1985 r. w sprawie zasad organizowania i wykorzystania czasu wolnego w jednostkach i garnizonach Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 2 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 29-01-1985 r. w sprawie organizacji imprez kulturalnych, oświatowych i turystycznych w Marynarce Wojennej w 1985 r. Zarządzenie nr 3 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 26-02-1985 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia kursowego marynarzy zasadniczej służby wojskowej w zakresie obsługi aparatów projekcyjnych 16 mm oraz powołania Okręgowej Komisji Organizacyjnej na 1985 r. Rozkaz nr 4 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 19-03-1985 r. w sprawie wyróżnienia personelu kancelarii oraz członków komisji przeprowadzającej kontrolę roczną stanu dokumentów i przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy w Siłach Zbrojnych PRL w Zarządzie Politycznym Marynarki Wojennej oraz podległych mu jednostkach. Rozkaz nr 5 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 12-04-1985 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”. Wytyczne nr 6 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 22-04-1985 r. w sprawie pracy partyjno-politycznej z pracownikami wojska oraz współdziałania z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wojska. Zarządzenie nr 7 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 07-05-1985 r. w sprawie wyznaczenia terminu sesji egzaminacyjnej na Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu, Studiach Specjalistycznych i Studium Podstaw Marksizmu-Leninizmu oraz rekrutacji kandydatów na nowy rok szkolenia partyjnego 1985/1986. Rozkaz nr 8 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 30-05-1985 r. w sprawie wyróżnienia oficera Marynarki Wojennej. Wytyczne nr 9 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 02-07-1985 r. w sprawie pracy partyjno-politycznej i ideowo-wychowawczej w Marynarce Wojennej w okresie kampanii wyborczej do Sejmu PRL. Rozkaz nr 10 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 02-07-1985 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy i korespondentów Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera” z okazji jubileuszu 35-lecia. Rozkaz nr 11 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 15-07-1985 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”. Rozkaz nr 12 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 20-08-1985 r. w sprawie wyróżnienia oficera pełniącego służbę w Komitecie PZPR Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 13 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 17-09-1985 r. w sprawie nadania i potwierdzenia klas kwalifikacyjnych artystycznych specjalności wojskowych. Rozkaz nr 14 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 20-09-1985 r. w sprawie wyróżnienia oficera Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej. Zarządzenie nr 15 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 30-09-1985 r. w sprawie organizacji szkolenia partyjnego i studiów specjalistycznych w Marynarce Wojennej w roku szkolnym 1985/1986. Rozkaz nr 16 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 22-10-1985 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”. Zarządzenie nr 17 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 11-11-1985 r. w sprawie skreślenia z ewidencji Kancelarii Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej zagubionego dokumentu niejawnego. Zarządzenie nr 18 zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. politycznych z dnia 02-12-1985 r. w sprawie podporządkowania jednostki wojskowej nr 1364 w Gdyni pod względem pracy partyjno-politycznej szefowi Wydziału Jednostek Specjalnych Marynarki Wojennej. Rozkaz nr 19 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 05-12-1985 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Kontroli Rocznej w celu oceny stanu ochrony tajemnicy oraz przestrzegania „Przepisów o ochronie tajemnicy w Siłach Zbrojnych PRL” w Zarządzie Politycznym Marynarki Wojennej oraz podległych mu jednostkach i instytucjach. Rozkaz nr 20 szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej z dnia 20-12-1985 r. w sprawie wyróżnienia dziennikarzy Redakcji Tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1985
Data końcowa: 1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba kart: 90
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 593/179
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 5/1985
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 3941/90/64
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony