Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni 1980-1989
Przyporządkowanie
Seria: Zarząd Polityczny
Podseria: Materiały administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Informacje i oceny dotyczące pracy propagandowo-agitacyjnej w Marynarce Wojennej za 1984 r. Założenia ideowe i organizacyjne oraz ramowy program obchodów 40-lecia Polski Ludowej w Siłach Zbrojnych PRL w 1984 r. Projekt zarządzenia ministra obrony narodowej z 1984 r. w sprawie konsultacji społecznych w wojsku. Projekt wytycznych szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego z 1984 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w wojsku. Informacja nr 21/84 Zarządu Propagandy i Agitacji Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego z lutego 1984 r. dotycząca założeń polityki remontowo-konserwacyjnej w Służbie Zakwaterowania i Budownictwa Wojska Polskiego do 1990 r. Program realizacji w Siłach Zbrojnych PRL w 1984 r. dokumentu Biura Politycznego KC PZPR „Podstawowe założenia i zadania w umacnianiu przyjaźni polsko-radzieckiej w świadomości społecznej”. Pytania i zagadnienia kontrolne z wyszkolenia politycznego chorążych i podoficerów zawodowych oraz elewów, marynarzy i podoficerów I i II roku zasadniczej służby wojskowej w 1984 r. Wnioski o nadanie medalu „Komisji Edukacji Narodowej” żołnierzom jednostek Marynarki Wojennej za 1984 r. Programy kursów instruktorsko-metodycznych kierowników grup szkolenia politycznego w jednostkach Marynarki Wojennej za 1984 r. Plan realizacji przez Dowództwo Marynarki Wojennej zadań wynikających z „Ramowego programu obchodów 40-lecia Polski Ludowej w Siłach Zbrojnych PRL”. Ramowy program szkolenia politycznego kadry zawodowej Ludowego Wojska Polskiego w 1985 r. Notatka zastępcy szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego z czerwca 1984 r. w sprawie intensyfikacji działalności polityczno-propagandowej w związku z polityką RFN i jej rewizjonistycznymi celami. Projekt zarządzenia szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego z 1984 r. w sprawie szczegółowych zadań i zasad działania oficerów prasowych. Założenia ideowo-polityczne obchodów 45 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Ocena sytuacji militarno-politycznej i ekonomicznej oraz moralno-bojowych wartości sił morskich NATO w rejonie basenu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego z maja 1983 r. Sposoby kształtowania stanu moralno-politycznego i dyscypliny wojskowej w Marynarce Wojennej w 1984 r. (materiał przygotowany na grę decyzyjną Ministerstwa Obrony Narodowej w dniach od 14-11-1983 r. do 15-11-1983 r.)
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1983
Data końcowa: 1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Liczba kart: 383
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 593/158
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 9/1984
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 3941/90/43
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony