Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Prokuratura Powiatowa dla Miasta Gdyni w Gdyni 1950-1975
Przyporządkowanie
Seria: Akta administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Zarządzenie nr 10/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 24-09-1959 r. w sprawie likwidacji Prokuratury Powiatowej w Czarnkowie na terenie województwa poznańskiego. Zarządzenie nr 7/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 16-06-1959 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 13/56 w sprawie udzielenia przedłużenia czasu trwania śledztwa i aresztu tymczasowego. Zarządzenie nr 6/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 29-05-1959 r. w sprawie likwidacji Prokuratury Powiatowej dla miasta Dąbrowa Górnicza na terenie województwa katowickiego. Zarządzenie nr 3/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 31-03-1959 r. w sprawie likwidacji Prokuratury Powiatowej w Lipsku na terenie województwa kieleckiego. Zarządzenie nr 18/58 prokuratora generalnego PRL z dnia 30-12-1958 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województw: szczecińskiego i zielonogórskiego. Instrukcja Biura Prezydialnego Prokuratora Generalnego PRL z dnia 29-12-1958 r. w sprawie sporządzania przez prokuratorów wojewódzkich i powiatowych miesięcznych i kwartalnych sprawozdań statystycznych. Pismo okólne GP nr 35/59 Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 30-11-1959 r. w sprawie załatwiania podań dot. roszczeń o zwrot wartości dewizowych, co do których zarządzony został przez prokuratorów przepadek lub skup. Pismo okólne GP nr 39/59 dyrektora Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 23-12-1959 r. dot. zawieszenia mocy obowiązującej pisma okólnego GP nr 35/59, które dot. załatwiania podań o zwrot wartości dewizowych. Pismo okólne GP nr 31/59 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 26-10-1959 r. dot. nadsyłania aktów oskarżenia w sprawach o nadużycia w działalności aparatu skupu, przetwórstwa i dystrybucji artykułów mięsnych. Pismo okólne GP nr 28/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 03-10-1959 r. dot. ścigania spekulacji zwierzętami rzeźnymi i mięsem oraz niedozwolonego obrotu tymi artykułami. Pismo okólne GP nr 24/59 prokuratora generalnego PRL z dnia 16-07-1959 r. w sprawie sprawozdań statystycznych. Pismo okólne GP nr 20/59 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z 1959 r. w sprawie interpretacji niektórych przepisów zarządzenia nr 160 ministra handlu wewnętrznego z dnia 23-04-1954 r. dot. zasad i trybu postępowania przy likwidacji rozliczeń z tytułu nie uzasadnionych niedoborów i nadwyżek. Pismo okólne nr 10 Ministerstwa Handlu Wewnętrznego z dnia 30-05-1959 r. w sprawie interpretacji niektórych przepisów zarządzenia nr 160 ministra handlu wewnętrznego z dnia 23-04-1954 r. dot. zasad i trybu postępowania przy likwidacji rozliczeń z tytułu nie uzasadnionych niedoborów i nadwyżek. Pismo okólne GP nr 18/59 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 11-05-1959 r. w sprawie kwartalnych sprawozdań statystycznych. Pismo okólne GP nr 9/59 dyrektora Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 09-02-1959 r. dot. instrukcji Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania prawa karnego skarbowego w zakresie naruszenia przepisów podatkowych. Pismo okólne GP nr 3/59 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z 1959 r. w sprawie regulowania przez prokuratury opłat za udzielone informacje i przeszukanie przez Centralne Biuro Rozrachunkowe Poczty i Telekomunikacji w Bydgoszczy - dokumentów przekazowych. Pismo okólne Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy Działu Techniki i Inwestycji z dnia 10-11-1959 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości pracy. Okólnik ministra sprawiedliwości z dnia 31-07-1959 r. w sprawie zasad kierowania podejrzanych i oskarżonych do zakładu psychiatrycznego na obserwację. Pismo okólne GP nr 16/59 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 22-04-1959 r. dot. współpracy inspektorów kontrolno-rewizyjnych z organami Prokuratury. Korespondencja oraz pisma Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni dot. bieżącego funkcjonowania prokuratury z lat 1958-1959
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1958
Data końcowa: 1959
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 574/4 t. 1/K
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 616/39
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony