Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Prokuratura Powiatowa dla Miasta Gdyni w Gdyni 1950-1975
Przyporządkowanie
Seria: Akta administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Pismo okólne nr 21 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 25-07-1957 r. dot. polsko-radzieckiej umowy o statusie prawnym wojsk radzieckich. Pismo okólne GP nr 19/57 dyrektora Departamentu Nadzoru nad Wykonaniem Kary Prokuratury Generalnej PRL z dnia 10-07-1957 r. w sprawie zakładów karnych przeznaczonych dla więźniów kobiet. Wykaz zakładów karnych oraz oddziałów w zakładach karnych przeznaczonych dla osadzenia więźniów kobiet (załącznik do zarządzenia dyrektora Centralnego Zarządu Więziennictwa z dnia 25-04-1957 r.). Pismo okólne GP nr 7/58 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 24-01-1958 r. dot. objęcia ankietą spraw o zabójstwa popełnione w 1958 r. Zarządzenie nr 20/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 19-06-1957 r. w sprawie wykonywania przez Prokuraturę nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem prawa przez rady narodowe i ich organy. Zarządzenie nr 22/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 27-06-1957 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz na terenie województw: katowickiego, lubelskiego, zielonogórskiego. Pismo okólne GP nr 12/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 11-06-1957 r. w sprawie reagowania na wiadomości i artykuły prasowe dot. zakresu działalności Prokuratury. Pismo okólne GP nr 13/57 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 17-06-1957 r. w przedmiocie uzupełnienia instrukcji w sprawie prowadzenia biurowości w Prokuraturze PRL. Zarządzenie nr 17/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 08-06-1957 r. w sprawie ograniczenia wydatków administracyjno-gospodarczych. Zarządzenie nr 16/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 06-06-1957 r. w sprawie uchylenia przepisów dot. ograniczeń podróży służbowych w Prokuraturze PRL. Rozkaz nr 2/57 komendanta głównego MO z dnia 11-05-1957 r. dot. skarg obywateli na niewłaściwe i bezprawne zachowanie funkcjonariuszy MO, a w szczególności na nieuzasadnione używanie przez nich pałek gumowych. Pismo okólne GP nr 11 dyrektora Departamentu I Prokuratury Generalnej PRL z dnia 30-05-1957 r. w sprawie umarzania postępowania komisji rozjemczych. Pismo okólne GP nr 9 dyrektora Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 24-05-1957 r. w sprawie sporządzania wniosków o zabezpieczenie przepadku majątku. Zarządzenie nr 14/57 prokuratora generalnego PRL z maja 1957 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa białostockiego, bydgoskiego, warszawskiego i zielonogórskiego. Zarządzenie nr 15/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 23-05-1957 r. w sprawie uruchomienia domu wypoczynkowego „Kamieńczyk” w Szklarskiej Porębie Górnej dla pracowników Prokuratury PRL. Zarządzenie nr 12/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 07-05-1957 r. w sprawie ograniczenia podróży służbowych w Prokuraturze PRL. Pismo okólne nr 1/57 Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 26-04-1957 r. dot. wytycznych w sprawie ścigania przestępstw przeciwko opiece nad zabytkami. Zarządzenie nr 11/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 27-04-1957 r. w sprawie zasad współpracy Prokuratury z organami MO w zakresie ścigania przestępstw. Ankieta w sprawach, w których według ustaleń zakończonego (lub zawieszonego) śledztwa miało miejsce zabójstwo. Zarządzenie nr 10/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 15-04-1957 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń i pism okólnych. Pismo okólne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 12-03-1957 r. dot. obrotu zwierzętami i mięsem z uboju gospodarczego. Instrukcja Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 23-03-1957 r. w sprawie sporządzania przez prokuratorów wojewódzkich i powiatowych miesięcznych i kwartalnych sprawozdań statystycznych. Zarządzenie nr 7/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 16-03-1957 r. w sprawie narad prokuratorów. Zarządzenie nr 221/56 ministra spraw wewnętrznych z dnia 06-11-1956 r. w sprawie przydzielenia funkcjonariuszom MO pałek gumowych oraz określenia zasadnego użycia. Zarządzenie nr 6/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 14-03-1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Prokuratury Generalnej PRL oraz w prokuraturach wojewódzkich i powiatowych. Zarządzenie nr 3/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 23-03-1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Prokuratury Generalnej PRL i prokuraturach wojewódzkich. Zarządzenie nr 23/36 prokuratora generalnego PRL z dnia 19-12-1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o stosowaniu szczególnych form udziału Prokuratury w zakresie ścigania spekulacji i innych przestępstw w dziedzinie obrotu towarowego. Korespondencja oraz pisma Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni dot. bieżącego funkcjonowania prokuratury z lat 1956-1958
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1956
Data końcowa: 1958
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 574/3 t. 2/K
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 616/37
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony