Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Prokuratura Powiatowa dla Miasta Gdyni w Gdyni 1950-1975
Przyporządkowanie
Seria: Akta administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Pismo okólne nr 52/57 Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 12-11-1957 r. dot. zmian niektórych przepisów Instrukcji z dnia 14-03-1957 r. w sprawie prowadzenia biurowości w Prokuraturze PRL. Zarządzenie nr 8/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 18-03-1957 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województw: białostockiego, bydgoskiego, kieleckiego, koszalińskiego, lubelskiego, olsztyńskiego i zielonogórskiego. Instrukcja Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 14-03-1957 r. w sprawie prowadzenia biurowości w Prokuraturze PRL. Zarządzenie nr 5/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 06-02-1957 r. w sprawie dyscypliny pracy w organach Prokuratury. Pismo okólne GP nr 48/57 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 07-11-1957 r. dot. wypadków spowodowanych niewypałami. Pismo okólne nr 60/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 11-12-1957 r. w sprawie współdziałania z partyjnymi zespołami do walki z nadużyciami i korupcją. Zarządzenie nr 31/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 21-11-1957 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województw: białostockiego, olsztyńskiego i warszawskiego. Pismo okólne GP nr 53/57 Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 19-11-1957 r. dot. niektórych kwestii związanych ze zmianą przepisów instrukcji o prowadzeniu śledztw i nadzorze nad śledztwem i dochodzeniem oraz ze zmianą instrukcji w sprawie prowadzenia biurowości. Zarządzenie nr 30/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 12-11-1957 r. w sprawie zmian przepisów instrukcyjnych, dotyczących prowadzenia śledztwa i nadzoru nad śledztwem i dochodzeniem. Pismo okólne GP nr 51/57 Departamentu Nadzoru nad Śledztwem i Dochodzeniem Prokuratury Generalnej PRL z dnia 12-11-1957 r. w sprawie wszechstronności postępowania przygotowawczego w sprawach gospodarczych. Pismo okólne GP nr 50/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 12-11-1957 r. w sprawie należytego ścigania przestępstw o charakterze chuligańskim. Zarządzenie nr 29/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 21-10-1957 r. w sprawie likwidacji Prokuratury Powiatowej we Wschowie na terenie województwa zielonogórskiego. Zarządzenie nr 96/57/NS ministra sprawiedliwości z dnia 03-10-1957 r. w sprawie odbywania aplikacji w sądach aplikantów prokuratorskich. Pismo okólne GP nr 39/57 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 22-10-1957 r. w sprawie nadzoru nad biurowością w prokuraturach. Pismo okólne GP nr 41/57 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 15-10-1957 r. w sprawie uprawnień prokuratorów do wstępu na teren zakładów gospodarczych. Zarządzenie nr 28/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 10-10-1957 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województw: bydgoskiego, łódzkiego i warszawskiego. Zarządzenie nr 27/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 28-09-1957 r. w sprawie uchylenia i zmiany niektórych zarządzeń i pism okólnych. Zarządzenie nr 26/57 prokuratora generalnego PRL z dnia z dnia 16-09-1957 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/57 o likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa warszawskiego w części dotyczącej Prokuratury Powiatowej w Przasnyszu. Pismo okólne GP nr 33/57 dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 24-08-1957 r. dot. sporządzania miesięcznych sprawozdań statystycznych. Zarządzenie prokuratora generalnego PRL z dnia 09-08-1957 r. w sprawie likwidacji niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa warszawskiego. Zarządzenie nr 25/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 17-08-1957 r. w sprawie aplikacji w Prokuraturze PRL. Instrukcja Biura Kadr i Szkolenia Prokuratury Generalnej PRL z dnia 17-08-1957 r. w sprawie przebiegu aplikacji w Prokuraturze PRL. Pismo okólne GP nr 31/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 13-08-1957 r. w sprawie informowania społeczeństwa o walce z przestępczością. Projekt ustawy o więziennictwie z 1957 r. Pismo okólne GP nr 30/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 08-08-1957 r. dot. trybu uzyskiwania materiałów w sprawach przeciwko funkcjonariuszom MO i byłym pracownikom bezpieczeństwa publicznego. Pismo metodyczne nr 1 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 06-08-1957 r. – niektóre zagadnienia postępowania przygotowawczego w sprawach o niedobory w handlu uspołecznionym. Pismo okólne GP nr 18/57 dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej PRL z dnia 12-07-1957 r. w sprawie wypadków spowodowanych niewypałami. Pismo okólne nr 20/52 dyrektora Departamentu IV Prokuratury Generalnej PRL z dnia 16-07-1957 r. w sprawie zmiany regulaminu więziennego. Zarządzenie nr 67/57/CZW ministra sprawiedliwości z dnia 12-06-1957 r. w sprawie zmiany regulaminu więziennego. Korespondencja oraz pisma Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni dot. bieżącego funkcjonowania prokuratury z 1957 r.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1957
Data końcowa: 1957
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 574/3 t. 1/K
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 616/37
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony