Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Prokuratura Powiatowa dla Miasta Gdyni w Gdyni 1950-1975
Przyporządkowanie
Seria: Akta administracyjne
Opis zawartości
Tytuł: Wykaz obowiązujących przepisów wewnętrznych Prokuratury Generalnej PRL według stanu na dzień 30-04-1970 r. Zarządzenie nr 14/70 prokuratora generalnego PRL z dnia 17-12-1970 r. w sprawie regulaminu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury PRL. Zarządzenie nr 10/70 prokuratora generalnego PRL z dnia 03-06-1970 r. w sprawie uporządkowania i aktualizacji przepisów wewnętrznych Prokuratury Generalnej oraz ustalenia zasad ich wydawania. Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych Prokuratury PRL ze wskazaniem ich nazw i siedzib, według stanu na dzień 30-04-1970 r. Zarządzenie nr 9/70 prokuratora Generalnego PRL z dnia 13-04-1970 r. w sprawie należności za podróże służbowe w Prokuraturze PRL. Zarządzenie nr 7/70 prokuratora generalnego PRL z dnia 25-03-1970 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury PRL. Zestawienie zmian i uzupełnień do wykazu siedzib i kompetencji terytorialnej urzędów konsularnych państw obcych w Polsce (załącznik do instrukcji dot. postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 29-01-1970 r.). Zarządzenie nr 14/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 23-12-1968 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem nagród dla pracowników prokuratur wojewódzkich i powiatowych oraz trybu postępowania przy występowaniu z wnioskami o zapomogi dla pracowników tych prokuratur. Zarządzenie nr 8/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 12-07-1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych w Prokuraturze PRL. Instrukcja Biura Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 17-07-1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych w prokuraturach wojewódzkich i powiatowych. Zarządzenie nr 7/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 12-07-1968 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury PRL. Zarządzenie nr 41/68 prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 09-09-1968 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny pracy w Prokuraturze Wojewódzkiej oraz prokuraturach powiatowych województwa gdańskiego. Zarządzenie nr 17/68 prokuratora powiatowego dla Miasta Gdyni z września 1968 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny pracy w Prokuraturze Powiatowej dla Miasta Gdyni. Obwieszczenie przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25-01-1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 327 Rady Ministrów z dnia 16-08-1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. Pismo okólne nr 85 prezesa Rady Ministrów z dnia 03-06-1960 r. w sprawie niewypłacania wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Uchwała nr 327 Rady Ministrów z dnia 16-08-1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 24-01-1968 r. w sprawie wzmocnienia i zabezpieczenia dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracy. Zarządzenie nr 4/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 19-03-1968 r. w sprawie organizacji badań problematyki przestępczości. Zarządzenie nr 2/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 10-02-1968 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Generalnej oraz określenia zakresu działania jej komórek organizacyjnych. Zarządzenie nr 1/68 prokuratora generalnego PRL z dnia 08-02-1968 r. w sprawie zasad organizacji prokuratur wojewódzkich i powiatowych. Zarządzenie nr 3/67 prokuratora generalnego PRL z dnia 06-04-1967 r. w sprawie udziału organów Prokuratury w zapewnieniu prawidłowego stosowania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zarządzenie nr 5/64 prokuratora generalnego PRL z dnia 21-07-1964 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 20-07-1964 r. o amnestii. Instrukcja Biura Prezydialnego Prokuratury Generalnej PRL z dnia 21-07-1964 r. w sprawie stosowania przez prokuratorów dekretu z dnia 20-07-1964 r. o amnestii. Zarządzenie nr 3/63 prokuratora generalnego PRL z dnia 20-05-1963 r. w sprawie udostępniania danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych oraz w sprawie zmian przepisów o zabezpieczeniu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. Zarządzenie nr 5/61 prokuratora generalnego PRL z dnia 06-03-1961 r. w sprawie zabezpieczenia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/61 prokuratora generalnego PRL). Zarządzenie nr 14/58 prokuratora generalnego PRL z dnia 18-07-1958 r. w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowiska sekretarskie w Prokuraturze PRL. Zarządzenie nr 21/57 prokuratora generalnego PRL z dnia 27-06-1957 r. w sprawie wykonania przepisu § 7 ust. 1 lit. e uchwały Rady Państwa z dnia 23-05-1957 r. oraz w sprawie udzielenia dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia Prokuratury Generalnej PRL upoważnienia do ustalania okresów służby (pracy) podlegających zaliczeniu do wysługi lat. Zarządzenie nr 6/55 prokuratora generalnego PRL z dnia 27-03-1955 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18-09-1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nieodebranych rzeczy. Zarządzenie nr 19/52 prokuratora generalnego RP z dnia 27-05-1952 r. w sprawie uregulowania ochrony i zabezpieczenia legitymacji partyjnych PZPR osób aresztowanych przez organa Prokuratury RP. Korespondencja Prokuratury Powiatowej dla Miasta Gdyni dot. zarządzeń z lat 1952-1970
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1952
Data końcowa: 1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN Gd 574/2/K
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 616/158
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony