IPN Lu 320/47

IPN Lu 320/47

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 320/47
Dawna sygnatura
PSALub/47, Arch.817/28/61, GK 377/47
Sygnatura wytwórcy
I S. 582/50, Sz 81/50
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Józef Sochacki, imię ojca: Bronisław, ur. 28-08-1920 r., Piotr Sochacki, imię ojca: Bronisław, ur. 1923 r., podejrzanym o to ,że w okresie okupacji niemieckiej na terenie gminy Stary Zamość brali udział w organizacji przestępczej Gestapo, strzelanie do polskich robotników, udział w wysiedlaniu Polaków, zabór mienia obywatelom polskim, tj. o czyny z art. 1 pkt 1, art. 2 i art. 4 dekretu PKWN z dn. 31-08-1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1957
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
48
Miejsce przechowywania