IPN Sz 00123/1345/J

IPN Sz 00123/1345/J

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 00123/1345/J
Dawna sygnatura
IPN GD 00109/1345
Sygnatura wytwórcy
5979/I
Sygnatura mikrofilmu
1456/1
Opis zawartości
Tytuł

Teczka personalna informatora pseudonim "Raza" dot. Rossiwal/Rozsiwal Tadeusz, imię ojca: Edward, data urodzenia: 21-01-1922 r.

Numer rejestracyjny

PUBP Szczecinek 1947

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Mikrofilm jacket

Liczba tomów
1