IPN Lu 332/185 t. 2

IPN Lu 332/185 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 332/185 t. 2
Dawna sygnatura
PSSKLub/185, Arch 828/30/61 t. 2, GK 359/185 t.2
Sygnatura wytwórcy
I. S. 358/50, S.Z. 128/50
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: małżonkom Bielińskim, bdb., podejrzanym o to, że podczas okupacji niemieckiej w Lublinie będąc obywatelami polskimi zgłosili swoją przynależność do narodowości niemieckiej oraz o działanie na szkodę obywateli polskich poprzez zabieranie ludności żydowskiej mebli i innych przedmiotów, tj. o czyny z art. 1 § 1 Dekretu z dn. 28-06-1946 r. i z art. 2 Dekretu z dn. 31-08-1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania