IPN By 490/9

IPN By 490/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 490/9
Opis zawartości
Tytuł

Uzupełnienie przekazane przez Wojciecha Adamskiego dot. Kazimiera Adamska, imię ojca: Wincenty, ur. 23-01-1899 r. odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN By 070/4782, karta E-14B z kartoteki ogólnoinformacyjnej , spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KWMO w Bydgoszczy za lata 1945-1964 (l.p. 370); Dziennik archiwalny akt o sygnaturze III WUSW w Bydgoszczy (poz. 15214) IPN By 00162/6

Opis

Jednostka zawiera kopię postanowienia Sądy Okręgowego w Poznaniu z 24 lutego 2012 r. o nie uwzględnieniu wniosku najbliżej rodziny Kazimiery Adamskiej, złożonego w celu unieważnienia wyroku Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 1945 r. Ponadto dołączono zażalenie od wyroku oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego z 3 kwietnia 2012r., które podtrzymywało postanowienie Sądu Okręgowego z 24 lutego 2012 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2012
Data końcowa
2012
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
9
Miejsce przechowywania