IPN Bi 212/684

IPN Bi 212/684

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/684
Sygnatura wytwórcy
R. 318/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Szałkowski Sabin, ps. "Wrona", imię ojca: Julian, ur. 13-11-1908 r., oskarżonego o to, że: po wyzwoleniu terenów woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej pozostał członkiem organizacji AK do 17-02-1946 r., tj. o czyn z art. 87 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; od czerwca 1944 r. do 28-02-1946 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1951
Posteriora
1996
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1