IPN Wr 405/66

IPN Wr 405/66

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 405/66
Opis zawartości
Tytuł

Sprostowanie i uzupełnienia dot.: Nowak Andrzej, imię ojca: Ryszard, ur. 12-09-1963 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN Wr 294/44.

Opis

Jednostka zawiera sprostowanie ww., w którym stwierdza, że nie był funkcjonariuszem SB a świadczące o takiej służbie zapisy w przywołanych wyżej aktach są fikcyjne i wynikają ze stosowanych wówczas w resorcie procedur kadrowych. Dołączono oświadczenia innych byłych funkcjonariuszy milicji, potwierdzające, że Andrzej Nowak nie pełnił służby w SB a także kserokopie dokumentów dot. przebiegu służby.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2018
Data końcowa
2018
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
26