IPN Wr 405/48 t. 2

IPN Wr 405/48 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 405/48 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Uzupełnienie dot.: Banaś Jan, imię ojca: Michał, ur. 13-09-1949 r., odnoszące się do materiałów o sygn.: IPN Wr 057/825.

Opis

Jednostka zawiera uzupełnienia w postaci kserokopii wyroku SO we Wrocławiu z 2021 r., przywracającego ww. emeryturę policyjną w wysokości sprzed decyzji ZER MSWiA z 2017 r. o jej obniżeniu zgodnie z zapisami tzw. ustawy dezubekizacyjnej (w uzasadnieniu wyroku podano, że powodem takiej decyzji sądu był fakt współpracy Jana Banasia, podczas służby w SB, z działaczami opozycji) oraz kserokopii fragmentu książki działacza NSZZ "Solidarność" Mariana Marszałka "Złamane dzieciństwo" (Głogów 2018) z informacją o współpracy Jana Banasia z opozycją.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2022
Data końcowa
2022
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1