IPN Ld 822/371 t. 1

IPN Ld 822/371 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 822/371 t. 1
Sygnatura wytwórcy
Ko 166/70
Opis zawartości
Tytuł

Akta postępowania wyjaśniającego dotyczącego więzień i aresztów zorganizowanych przez Niemców w okresie okupacji na terenie Łodzi i województwa łódzkiego

Opis

Akta ułożone alfabetycznie wg Delegatur OKBZH w Łodzi: Bełchatów, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź. Zał.: odbitki fotografii dot. m.in. miejsc kaźni Polaków w lasach Władysławów-Psary w powiecie łowickim (4 szt.); dokumentacja techniczna dawnego budynku żandarmerii niemieckiej w Łodzi przy ul. Praskiej 8 (dawna ul. Warszawska 8/10) przygotowana przez KMMO w Łodzi (3 fotografie pozytywowe oraz błona fotograficzna - zob. sygn. IPN Ld 621/210); "Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Więzienia i areszty", t. V, GKBZH w Polsce, Warszawa 1970 (Projekt, druk, wycinki); wytyczne do opracowania informacji dotyczących obozów, aresztów, więzień i gett na ziemiach polskich w latach 1939-1945, wzór I i II (odbitka mps, k. 6).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1971
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
446
Miejsce przechowywania