IPN Ld 191/794

IPN Ld 191/794

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 191/794
Opis zawartości
Tytuł

Rejestr Sądu Obwodowego w Zgierzu dotyczący ustanowienia opieki prawnej nad osobami nieletnimi za lata 1940-1943

Opis

Zawiera następujące informacje: nr i data sprawy, dane osobowe osoby małoletniej, rodzaj ustanowionej opieki.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania