IPN Sz 804/1

IPN Sz 804/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 804/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dot. Arkadiusza Chlebcewicza: Świadectwo o przysposobieniu wojskowem II-go stopnia z 17-07-1937 r.; Świadectwo z 06-07-1939 r. dot. ukończenia Szkoły Podoficerskiej Rezerwy 6 Pułku Lotniczego; Legitymacja osobista nr 53/38 wystawiona przez 6 Pułk Lotniczy- 162 Eskadra Myśliwska; Zaświadczenie nr 28101 wystawione przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do Spraw Ewakuacji Osób Narodowości Polskiej i Żydowskiej; Oświadczenie z 24-06-1950 r.; Legitymacja Członka nr 250/48 wydana przez Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych; Zaświadczenie o Uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych; Rozkaz personalny nr 5 z 20-02-1978 r. dot. mianowania na stopień sierżanta; Legitymacja do odznaczenia Weterana Walk o Niepodległość; Legitymacja nr 64-87-14MW do Medalu ,,Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.; Legitymacja nr 477998 do odznaczenia Brązowy Krzyż Zasługi; Książeczka Wojskowa nr 658885; Pismo z 30-12-1998 r. do Sądu Wojewódzkiego w sprawie odszkodowania za doznane represje; Wyrok z dnia 25-01-1999 r. dot. odszkodowania za doznane represje; Rozkaz mianowania na stopień podporucznika z dnia 02-07-2001 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1937
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1