IPN Sz 771/17 t. 1

IPN Sz 771/17 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 771/17 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. Koła Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: Zaproszenie do udziału w dniu 03-06-1926 r. w II Ogólnopolskim Zjeździe Związku Kół Polonistycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej w Wilnie; Umowa z dnia 01-07-1927 r. dot. przekazania pieniędzy przez Stowarzyszenie Akademickie ,,Banda” dla Koła Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; Program III-go Zjazdu Kół Polonistycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej w Warszawie w dniach od 30 października do 2 listopada 1927 r.; Dokument z dnia 09-10-1928 r. dot. przekazania ,,Żywej Gazetki” przez Stowarzyszenie Akademickie ,,Banda” Kołu Polonistów Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; Broszura dotycząca obchodów dnia imienin kuratora Koła Polonistów prof. Stanisława Pigonia z 1928 r. Kartka pamiątkowa z podpisami; Bilecik informacyjny

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1927
Data końcowa
1928
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1