IPN Sz 609/5 t. 1

IPN Sz 609/5 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 609/5 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Kaseta magnetofonowa z nagraniem wizyty Lecha Wałęsy w Jastrzębiu Zdrój 20.10.1980 r., część I i II

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1