IPN Sz 609/1

IPN Sz 609/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 609/1
Opis zawartości
Tytuł

Literatura bezdebitowa: Bohdan Cywiński, „Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce niepodległej”, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, Warszawa 1980; Zdzisław Łapiński, „Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza)”, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, Warszawa 1980; Marcin Król, „Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej”, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, Warszawa 1981; „Recenzja z Moskwy - o polskich podręcznikach historii”. Wydawnictwo Głos, Warszawa 1980; Natalia Naruszewicz, „Zarys historii PRL, zeszyt I: Geneza PRL”, Wydawnictwo Polskie, Lublin 1981; Edmund Tuliszka, „O wypadkach Poznańskiego Czerwca 1956 r.” Biuro Prasowe MZK Wielkopolska, Poznań 1981; „Almanach stanu wojennego nr 2. Analizy”, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1982; Władysław Wielhorski, „Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej”, Towarzystwo Oświaty Niezależnej; Dominique de roux, „Rozmowy z Gombrowiczem”, Wydawnictwo Europa rok 1981; Stefan Żeromski, ”Na probostwie w Wyszkowie”, przedruk z tomu „Inter arma”; Czesław Miłosz, „Wybór wierszy”, Biblioteka Literacka, Warszawa 1980; Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski „Do świadków promocji doktorskiej laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza”, Wydawnictwo Młoda Polska, Lublin 1981

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Druk zwarty, Książka

Liczba tomów
1
Liczba stron
611