IPN BU 4076/6

IPN BU 4076/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4076/6
Opis zawartości
Tytuł

Order Sztandaru Pracy II klasy Jana Frindta oraz odpis legitymacji.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1957
Data końcowa
1957
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Obiekt nietypowy

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania