IPN BU 4050/5

IPN BU 4050/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4050/5
Opis zawartości
Tytuł

Józef Krata w latach 1926 - ok. 1950: dokumentacja fotograficzna (7 sztuk).

Opis

Wykaz fotografii: fotografia przedstawiająca trzech żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (Józef Krata w środku) pochodząca prawdopodobnie z lat 1926-1928; fotografia portretowa z czasów przedwojennych (półpiersie); zdjęcie portretowe z czasów przedwojennych (portret całopostaciowy); zdjęcie legitymacyjne z przełomu lat 40. i 50. XX w. (na potrzeby UB); 3 zdjęcia grupowe przedstawiające wojskowych, okres przedwojenny (może: Józef Krata podczas służby w KOP lub jego brat Rafał Krata, który uczestniczył w bitwie warszawskiej. Na jednym ze zdjęć widoczny napis "5 kompania [-] p.p. leg.").

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania