IPN BU 3128/1

IPN BU 3128/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3128/1
Opis zawartości
Tytuł

List Janiny Zielunkównej wywiezionej w 1940 r. z Czortkowa (Podole) na Sybir pisany z Kazachstanu po amnestii w 1941 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1941
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania