IPN Gd 441/89

IPN Gd 441/89

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/89
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe: Promieniści, nr 8-9 (84-85) z dnia 19-01-1987 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Krakowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania