IPN Gd 441/9

IPN Gd 441/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 441/9
Opis zawartości
Tytuł

Publikacja Wydawnictwa Klubów Myśli Robotniczej "Baza": Piotr Wierzbicki, Myśli staroświeckiego Polaka, Warszawa 1986

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
98
Miejsce przechowywania