IPN Ka 454/99

IPN Ka 454/99

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/99
Opis zawartości
Tytuł

Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” - nadany sierżantowi Marianowi Komosa w dniu 19-08-1981 r., legitymacja odznaczenia Nr B-109686, dwa zdjęcia Mariana Komosy wykonane podczas „Biegu z Flagą” zorganizowanego w Katowicach w dniu 02-05-2018 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
2018
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1