IPN Ka 454/98

IPN Ka 454/98

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/98
Opis zawartości
Tytuł

Skan mapy: „Województwo śląskie oraz ziemie sąsiednie” z 1937 r., autorstwa Franciszka Popiołka

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1937
Data końcowa
1937
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1