IPN Ka 454/108

IPN Ka 454/108

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/108
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia pisma z dn. 21-10-1982 r., w którym ks. Stanisław Gańczorz informuje Kurię Diecezjalną w Katowicach o dwóch rozmowach z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa jakie miały miejsce w kancelarii na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach oraz pismo z dn. 29-10-2018 r. do Kurii Metropolitalnej w Katowicach w sprawie udostępnienia kopii w/w dokumentu

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
2018
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
3