IPN Ka 454/130

IPN Ka 454/130

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/130
Opis zawartości
Tytuł

Pamiątki rodzinne: dot. Franciszka/Eryka Matury: legitymacja przyznania odznaki pamiątkowej 20 pp „Ziemi Krakowskiej”, książeczka wojskowa , Ausweis (1944), widelec z wygrawerowanym napisem U.S.N. z pobytu Franciszka Matury w niewoli amerykańskiej; dot. Róży Matury zd. Juraszczyk: Impf-Schein (zaświadczenie o szczepieniu z 1921), zaświadczenie o złożeniu deklaracji wierności Narodowi Polskiemu; zdjęcie legitymacyjne szkolne Zygmunta Matury (ok. 1953 r. „Stalinogród”); zaświadczenia z urzędów stanu cywilnego z lat 1914-1944: dot. zawarcia związku małżeńskiego przez Emila Juraszczyk i Martę zd. Klepek, akt zgonu Zofii Anny Paliga zd. Juraszczyk, akt urodzenia Emila Lorenca Juraszczyk

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1914
Data końcowa
1953
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Legitymacja, Materiały rzeczowe, Książeczka wojskowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1