IPN Ld 453/12

IPN Ld 453/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 453/12
Opis zawartości
Tytuł

Kopia artykułu poświęconego wydarzeniom Grudnia 1970 i Stycznia 1971 roku w Szczecinie

Opis

Prawdopodobnie artykuł autorstwa Andrzeja Androchowicza. Brak możliwości ustalenia daty powstania tekstu.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
11
Miejsce przechowywania