IPN GK 805/139

IPN GK 805/139

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 805/139
Dawna sygnatura
697/139, 845/139
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja w sprawie przyznawania odznaczeń dla wielodzietnych matek]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
80
Miejsce przechowywania