IPN GK 805/141

IPN GK 805/141

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 805/141
Dawna sygnatura
697/141, 845/141
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja dot. rzemiosła i przemysłu]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
35
Miejsce przechowywania